Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Nationaldag – då böjer sig Sveriges kristna i bön

I båtar, på berg och – för första gången – också i bussar. Variationen av böneplats är stor på de 209 platser som hittills registrerat samlingar med Sverigebön inför 6 juni.

Nyheter · Publicerad 14:01, 5 jun 2017

Bönekartan över Sverige 6 juni har ännu sin vita fläckar, i andra regioner är det tätt mellan samlingarna. Och kreativiteten är stor i valet av böneplatser.

– På någon plats arrangerar man en bussresa för att åka runt och be vid olika platser i sin kommun, berättar Patrik Sandberg, ledare inom nätverket Sverigebönen.

En annan tydlig trend är Sverigebön i form av bönevandring genom städer och orter. Denna utveckling mot bön i offentliga miljöer välkomnas av Sverigebönen.

– Vi tycker att detta är bra, att man också skapar en synlighet utåt, säger Patrik Sandberg.

Väl synlig är också den stora bön som sedan flera år arrangeras den 6 juni på Götaplatsen i Göteborg. I centrala Stockholm hålls på tisdagen bön i bland annat Citykyrkan, en samling där Patrik Sandberg är med och leder.

– Vi har skrivit till 26 kommuner i Stockholms län och frågat dem: Vad vill ni att vi ska be för? säger Patrik Sandberg och berättar att kommuner har lämnat svar.

– I samlingen på tisdag kommer vi att ha olika bönestationer i kyrkan för var och en av dessa kommuner. Många kommuner har det tufft just nu, säger Sandberg och syftar på både ekonomiska och sociala utmaningar.

Ytterligare en tendens inför årets 6 juni är att allt fler bönesamlingar sker som allkristna initiativ.

– Fler kyrkor sluter upp i de gemensamma satsningarna, berättar Patrik Sandberg. Detta gläder oss, säger han.

Målet är att bön på nationaldagen ska hållas i landets samtliga 290 kommuner. Men ännu på söndagen hade alltså kartan över Sverigebön 6 juni sina vita fläckar. Patrik Sandberg pekar på vikten av att ändra på detta.

– Vi vet till exempel att new age har som mål att nå ut och påverka olika delar av samhället. Men Bibeln talar om att vi som troende ska söka stadens bästa. Därför behöver vi upprätta bönealtaren på plats efter plats. Vi ser detta i Skriften och vi ser också hur Jesus själv var på berg och bad och grät över staden. Detta mönster behöver vi ta tillbaka i vårt land, att inte bara be för våra egna behov utan att också söka stadens bästa.

Har du något råd till troende i kommuner där det ännu inte planerats någon Sverigebön 6 juni?

– Absolut, jag uppmuntrar dem att gå in på www.sverigebonen.se. och se efter om din kommun har bön. Om inte, så tycker jag att du samlar din cellgrupp eller dem du har nära dig i församlingen och registrerar en bönesamling på hemsidan. Där finns också, om man så önskar, en Power Point om hur man kan be för de sju ”samhällspelarna” som kan laddas ned gratis.

Vad vill du säga till de tusentals människor som möts till bön runt om i landet på tisdag?

– Förbered er innan ni går till samlingen, förbered era hjärtan. Nationaldagen är en dag för fest men först lägger vi grunden i bön. Bjud också med dig folk till bönen – barn, ungdomar och vänner. Låt oss lära från Norge som också firar och ber för sin nation, låt oss inte ha en falsk jantelag; vi har så mycket att vara tacksamma för.

Och böneämnen saknas inte. Inför årets 6 juni har Sverigebönens ledning bland annat uppmanat till särskild förbön för Israel.

– Vår regering och riksdagen har gått emot Israel väldigt kraftigt. Medan andra europeiska länder väljer att välsigna Israel så gör inte vårt land det. Detta är mycket allvarligt. Vi vill därför istället be om välgång och om beskydd för Israel, detta lilla land som står under sådan attack.

Att be för 6 juni

Nätverket Sverigebönen uppmuntrar till förbön för sju samhällspelare: Politiker/kungahus, massmedia, kultur- och idrottsvärld, finansvärld, församlingen och familjen.


Några aktuella böneämnen:
Bed…

… om beskydd för Sverige mot terrorism och cyberhot

… för ”skörden” av människor som kommer till tro och arbete med församlingsplantering.

… om välsignelse och beskydd för Israel.

Vad vill våra partier göra i praktiken?

Ledare God ideologi inte tillräckligt Politiskt arbete har med nödvändighet två sidor.  Det finns en praktisk sida, som handlar om att lösa konkreta samhällsproblem. Olof Palmes ord...