Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Mike Pence talade till förföljda kristna

”IS våld mot kristna är inget annat än folkmord, och det är dags att världen säger det.” Det var budskapet från USA:s vicepresident Mike Pence när han talade på World Summit-konferensen i torsdags. På plats fanns bland annat kristna som lidit svår förföljelse.

Nyheter · Publicerad 15:40, 13 maj 2017

– Det är en glädje att vara med er i dag för att beröra ett ämne som är av enorm vikt, inte bara för människor runt om i världen, utan även för den här administrationen, inledde Mike Pence, efter att ha blivit presenterad av konferensens värd, evangelisten Franklin Graham.

– När människor frågar mig vilken som är min filosofi svarar jag ofta: Jag är kristen, konservativ och republikan – i den ordningen, fortsatte Pence och fick motta applåder.

Vicepresidenten fortsatte med att säga att han var på plats ”på uppdrag av presidenten” och att denne – Donald Trump – framförde sina hälsningar.

Konferensen ”Word Summit In Defense of Persecuted Christians” ägde rum i Washington den 10–13 maj för att uppmärksamma förföljelsen av kristna. På plats var hundratals kyrkoledare och förföljda kristna från runt om i världen.

Mike Pence nämnde flera av kyrkoledarna vid namn i sitt tal, men även flera av de förföljda kristna.

– Låt mig säga hur ödmjuk jag är inför att stå framför de modiga män och kvinnor som är med oss, och som har stått upp för sin tro på Kristus och lidit förföljelse runt om i världen. Er tro inspirerar mig, sa Pence.

– På uppdrag av USA:s president säger jag från djupet av mitt hjärta: Vi står med er. Och vi är här på grund av er, fortsatte han.

Mike Pence nämnde därefter situationen i bland annat Irak och Syrien, och gav siffror på hur drastiskt den kristna befolkningen har minskat i dessa länder.

– Ni ska veta att presidenten ser de här brotten för vad de är: hat mot Kristi evangelium. Och presidenten vet också vilka det är som är skyldiga till de här brotten. Han säger vad de är: Radikala islamiska terrorister, sa Pence och fick nya applåder.

– Och jag tror att det IS är skyldig till inte är något annat än folkmord av kristna – och det är dags att världen kallar det vid dess rätta namn, sa Pence.

Han påpekade även att kristna är den mest förföljda gruppen.

– Verkligheten över hela världen är att den kristna tron är under belägring. Det finns ingen religiös grupp som möter större fientlighet och hat än Kristi efterföljare. I mer än 100 länder spridda till varje hörn av jorden – från Iran till Eritrea, Nigeria till Nordkorea – får över 215 miljoner kristna utstå rädsla, fängelse, tvångskonverteringar, misshandel, övergrepp och värre, för att de håller fast vid evangeliets sanningar.

Pence avslutade sitt tal med en hoppfull bibelhänvisning.

– Ha tilltro, för mitt i allt så vet Han vilka planer han har för oss.

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.