Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

"Migrationsverkets frågor angrepp på alla kristna"

När Migrationsverkets handläggare kritiserar en konvertits nyfunna tro, så är det ett angrepp mot alla kristna. Det säger en av de diakoner, pastorer och präster i Uddevalla som reagerat med ilska och bestörtning på Världen idags artikel förra veckan om Fahimeh Jafarour.

Nyheter · Publicerad 10:00, 4 dec 2017

När Uddevallas präster, diakoner och pastorer möttes på fredagen var det både för att be och för att tala om Migrationsverkets intervjumetoder.

– Det verkar nästan omöjligt för en konvertit att bevisa sin tro i Migrationsverkets ögon, säger Martin Åberg, svenskkyrklig präst i Uddevalla församling.

Gruppen hörde av sig till Världen idag efter förra måndagens artikel om Fahimeh Jafarour, en iransk konvertit som frågats ut av Migrationsverket på ett sätt som hon menade kritiserade hennes tro.

– Det är inte adekvata frågor, säger Per Lagergren, pensionerad präst i Uddevalla.

– Därmed är det också ett angrepp på allas vår kristna tro. Det är den som angrips i intervjun och det sker på ett otäckt sätt, tycker jag. 

Göran Starke, präst i Bäve kyrka i Uddevalla, menar att Migrationsverket i Fahimeh Jafarours fall riskerar att missa att hon upplever sig som kristen fullt ut.

– Jag reagerar också på att intervjun snarare handlade om teologi än om hennes väg till tro, alltså detta att man kommer in i en gemenskap där man växer och lär känna Kristus, säger han.

– Forskning visar att man inte kommer till tro på det sätt som Migrationsverket verkar föreställa sig, alltså att man sitter vid ett bord och jämför olika religioner med varandra.

Både han och de andra själasörjarna i Uddevalla har erfarenhet av att stötta konvertiter som åberopat sin nya tro som asylskäl.

I flera fall har först Migrationsverket och sedan förvaltningsrätten underkänt konvertitens tro, och avslagit personens ansökan om asyl.

Martin Åberg, även han präst i Uddevalla församling, berättar om en man som deltagit i församlingens verksamhet i två år, och ändå fick avslag.

– Han hade varit för "vag i sin tro", och saknade "djupare förståelse" för kristen tro. Ändå talar han i intervjun om Jesu död och uppståndelse, om försoning och förlåtelse, om den gyllene regeln och om hur viktig den kristna gemenskapen är för honom, berättar Martin Åberg.

– Mannen läser Bibeln och ber nästan varje dag, deltar regelbundet i gudstjänster, berättar för andra om sin tro. Vad är det mer som krävs?

Minst tio flyktingar har konverterat till kristen tro i Svenska kyrkans sammanhang i Uddevalla de senaste åren. Ingen av dem har hittills fått stanna, trots att kyrkans anställda flera gånger vittnat till deras fördel i Migrationsdomstolen.

– Vi har också skrivit intyg, där vi lagt ner tid på att verkligen formulera oss på ett genomtänkt sätt. Men vi blir inte trodda, säger diakon Ann-Charlotte Kubwimana.

– Och då är vi dels bundna till våra vigningslöften som diakoner och präster i Svenska kyrkan, och vittnar dessutom under ed i domstolen.

Även Janne Sääf från församlingen Fristaden har varit med om att döpa konvertiter. Han tycker att Migrationsverkets hantering av deras ärenden speglar läget för kristna överlag runt om i världen.

– Förföljelsen av kristna är otroligt stor, och jag tycker man måste fråga sig om kristna och människor med annan religion verkligen behandlas lika även här, säger han.

Att Sverige är ett sekulariserat land, där religiös tro ses som något privat, tror de församlade bidrar till att konvertiterna inte alltid tas på allvar. En annan faktor, menar de, är att Migrationsverket använder sig av muslimska tolkar även när konvertiter till kristen tro frågas ut.

– När muslimska tolkar används hamnar de i en lojalitetskonflikt som inte är juste mot dem, och inte heller mot de asylsökande, som ibland uppfattat att att tolkningen inte varit korrekt, säger Göran Starke.

Forskning visar att man inte kommer till tro på det sätt som Migrationsverket verkar föreställa sig, alltså att man sitter vid ett bord och jämför olika religioner med varandra.
Det verkar nästan omöjligt för en konvertit att bevisa sin tro i Migrationsverkets ögon.
Förföljelsen av kristna är otroligt stor, och jag tycker man måste fråga sig om kristna och människor med annan religion verkligen behandlas lika även här

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...