Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
2 Timoteusbrevet 4:7

Världen idag

Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

Migrationsverket ska lära sig mer om kristen tro

Nu ska Migrationsverket lära sig mer om hur man bedömer äktheten i en genuin kristen tro.Det blev resultatet av ett möte mellan verket och Sveriges kristna råd.

Nyheter · Publicerad 15:25, 12 dec 2012

Hur bedömer man en genuin kristen tro vid konvertering? Det var huvudfrågan när Sveriges kristna råd mötte företrädare för Migrationsverket.
Migrationsverket konstaterade i mötet att man behöver mer teologikunskap och välkomnade ett samarbete med Sveriges kristna råd.
Resultatet av mötet blev att Sveriges kristna råd och Migrationsverket ska mötas en gång i halvåret för dialog och erfarenhetsutbyte, rådet och verket ska också samarbete kring utbildningsseminarier för Migrationsverkets personal där representanter från de fyra olika kyrkofamiljerna kommer att finnas med. SVeriges kristna råd ska arbeta vidare med ett förslag om att ta fram en flerspråkig ordlista för tolkar om kristen tro. Rådet ska också söka dialog med Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen för att erbjuda stöd i frågor kring konvertitprövning.
Mötet på måndagen skedde på grund av ett uttalande från Sveriges kristna råd i oktober med en önskan om dialog med berörda myndigheter kring asyl på grund av kristen tro.
Med i mötet fanns bland annat personal från Migrationsverket, biskop Tuulikki Koivunen Bylund och representanter från migrationsarbetsgruppen inom Sveriges kristna råd, skriver rådet i ett pressmeddelande.

Antalet konvertitprövningar har ökat de senaste åren och Migrationsverket som myndighet gör nu sin bedömning utifrån dokumentet "Rättslig styrning angående religion som asylskäl inklusive konvertering". Dessa riktlinjer togs fram i februari i år och reviderades för en månad sedan. Migrationsverket välkomnar stöd och utbildning i frågan för att hjälpa de jurister som arbetar med
konvertitprövning. När Migrationsverket tidigare gjorde sin prövning lade man stor vikt vid frågor till den asylsökande om exempelvis bibelkunskap. Nu ligger fokus istället på frågor om upplevelsen vid konverteringen. En annan faktor som nu blivit mer avgörande är hur personens religiösa praktik skulle uppfattas vid en utvisning till det forna hemlandet.
En av medlemmarna i Migrationsarbetsgruppen, Bengt Sjöberg, från Evangeliska frikyrkan, lyfte behovet av ökad kunskap om kristen tro för Migrationsverkets tolkar, eftersom det förekommer missförstånd när termer om kristen tro översätts.

Talen det inte rapporteras om

Israelkommentar Israelkommentar. Kontexten behövs för förståelse och sympati När man bor i väst, blir man matad med information om Israel som, med några ädla undantag, är extremt kritisk mot Israel. Om det är fråga om...