Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Barnminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff om att barnkonventionen blir svensk lag vid ett skolbesök i Stockholm 14 mars. Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

M: Islamsk rätt införs i svensk lagstiftning

Moderaterna säger nej till att göra barnkonventionen till lag. De anser att det innebär att islamsk rätt förs in i svensk lagstiftning. – Det är en orimlig tanke för oss, säger gruppledaren Tobias Billström (M) till TT. Påståendet avfärdas från socialdepartementet.

Nyheter · Publicerad 16:00, 16 apr 2018

Förslaget att göra barnkonventionen till lag splittrar Alliansen. M och C tänker rösta nej, medan L och KD stödjer förslaget med vissa reservationer. Även KD och L har invändningar mot den del som tar upp islamsk rätt.

Det handlar om artikel 20 i barnkonventionen som berör skydd för barn som berövats sin familjemiljö och vilket stöd de ska få. Det står: "sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn".

Kafalah är ett islamskt juridiskt begrepp som används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergivna barn.

– Det innebär att domstolarna ska tolka islamsk rätt, och det gör man med hjälp av Koranen. Det är en orimlig tanke för oss att en viss religiös skrift ska tillmätas en sådan betydelse, säger Tobias Billström (M).

Men detta är inte korrekt, enligt Socialdepartementets oberoende tjänstemän.

– Den rättighet som regleras i artikel 20 är att barn som inte kan stanna kvar i sin familjemiljö har rätt till särskilt skydd och stöd från staten. Det är rättigheten. Sen ska konventionsstaten i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns sådan omvårdnad och stöd. I Sverige är det reglerat i socialtjänstlagen, säger Kristina Reinholdsson vid socialdepartementet.

– Artikel 20 innebär inte på något sätt att det skulle finnas krav på att införa nya typer av system i Sverige, utan vi har system redan som till fullo lever upp till artikel 20, säger hon.

Trots detta så kommer regeringspartierna, enligt KD, att stödja en KD-motion, där det slås fast att islamsk rätt inte ska tillämpas i Sverige, även efter att barnkonventionen inkorporerats i svensk lag. Det var KD:s villkor för att stödja propositionen.

Caroline Szyber lämnar riksdagen

Politik Kristdemokraternas ledamot Caroline Szyber lämnar sin plats i riksdagen efter bedrägerimisstankarna mot henne. Szyber anser att förtroendet för henne...

Miljön en kärnpunkt i skapelseuppdraget

Ledare Profetröster behöver slå larm Ett kristet perspektiv handlar om att granska och analysera samhällsutvecklingen med Bibeln som karta och kompass. Det kräver ett stort mått av...

Sebastian Stakset fri från skulder

Målet nått. Initiativet för att göra Sebastian Stakset skuldfri är nu i mål. ”Med Guds stora nåd och med hjälp av massor av människor har det till synes omöjliga...