Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

En professor på Lunds universitet anmäldes nyligen av en elev efter att ha föreläst om könsskillnader. Foto: Emil Langvad / TT

Lundaprofessor: Kunskap hotas av genusteorierna

Politiseringen av högskolan har lett till en angiveristämning där alla är rädda för alla. Det menar Inger Enqvist, professor vid Lunds universitet. ”Vi befinner oss i den egendomliga situationen att det krävs kraft och övertygelse av en universitetslärare för att hävda en vetenskaplig inställning”, skriver hon i GP.

Nyheter · Publicerad 09:38, 10 okt 2018

Den 24 september skrev Världen idag om en Lundaprofessor som hade hamnat i blåsväder efter att, på läkarprogrammet, ha föreläst om biologiska könsskillnader.

Nu kliver en annan professor från universitetet fram och varnar för den politisering som hon menar pågår på svenska lärosäten.

”Det är inte längre ämnena eller den intellektuella utvecklingen som står i centrum, utan känslorna”, skriver Inger Enqvist, professor i spanskspråkig litteratur och specialiserad på utbildningsfrågor, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Inger Enqvist menar att speciellt två trender bidrar till detta: Trenden att skydda studenter mot tankar som ifrågasätter det som de tror eller känner, och trenden att sätta jämlikhetssträvanden över vetenskap.

Professorn berättar att lärare skickas på kurs i ”inkludering”, uppmanas undvika kontroversiella ämnen och inte bör kommentera, vare sig positivt eller negativt, någon speciell grupps historia eller elevs härkomst eller kunskap.

Samtidigt uppmanas studenter att anmäla lärare eller medstuderande för exempelvis sexism eller rasism, påpekar hon.

”På det här sättet utvecklas en angivarstämning, där alla är rädda för alla”, skriver Enqvist.

Enligt professorn vågar administratörer inte göra annat än att utreda alla anmälningar, vilket leder till att allt större del av universitetens budget går till psykologer och jurister. Manliga lärare har lärt sig att alltid ha dörren öppen då de talar med en kvinnlig student, och allt fler tjänsterum har glasväggar så att alla kan se vad som sker, berättar Inger Enqvist.

”En student som blivit underkänd kan tänkas hämnas genom att anmäla läraren för någon av de många tänkbara formerna av diskriminering. Det förekommer också att studenter i smyg spelar in föreläsningar i syfte att hitta formuleringar som kan användas för att anklaga läraren”, skriver hon.

Ett annat förehavande är, enligt Enqvist, att studenter driver en egen politisk agenda och försöker ta över klassrummet genom att ifrågasätta allt läraren säger. Ytterligare ett tillvägagångssätt är att, liksom fallet med professorn på läkarprogrammet, anmäla läraren till dennes överordnade, påpekar hon.

”Vi befinner oss i den egendomliga situationen att det krävs kraft och övertygelse av en universitetslärare för att hävda en vetenskaplig inställning. /…/ Kvaliteten på universitetsutbildningen är i fara om lärare inte vågar framlägga sina forskningsresultat”, skriver Inger Enqvist.

Hon uppmanar slutligen den kommande regeringen att ta itu med den situation som hon menar både föregående regering och lärosäten bär ansvar för.

”Nu måste de bevisa att de försvarar vetenskapens idé mot politiska påtryckningar”, avslutar hon.

Det är inte längre ämnena eller den intellektuella utvecklingen som står i centrum utan känslorna

Löfven redo kompromissa för en ny regering

Politik Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering. Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Göteborg. Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger...

Varför tiger medierna om Elidas Israelresa?

Ledare Journalistik om Israel Medieuppbådet var stort när Elida anlände till Israel i förra veckan. Från israeliska medier vill säga. Stora tv-kanaler och tidningar var på plats...

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Vigsel. Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t...