Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

LO i Norge vill bojkotta Israel

Norska LO beslöt under sin kongress förra helgen att verka för en internationell ekonomisk, akademisk och kulturell bojkott av Israel. Både Norges regering och socialdemokrater avvisar en bojkott. Och den pro-israeliska organisationen Med Israel för fred (MIFF) har sedan beslutet fått ett oväntat tillskott av nya medlemmar.

Nyheter · Publicerad 09:16, 17 maj 2017

I det förslag som antogs, med 193 röster mot 117, kräver LO att norska myndigheter "för en politik som bidrar till att Israel avslutar ockupationen av Västbanken och annekteringen av palestinskt land".

"Blockaden av Gaza måste hävas, muren rivas, palestinska flyktingars rätt till att återvända hem måste respekteras och man måste arbeta för en demokratisk statslösning med lika rättigehter för alla", skriver LO, som avslutar med att efterlysa en bojkott.

"Sedan dialog och resolutioner har haft liten effekt, måste man hädanefter verka för en internationell ekonomisk, kulturell och akademisk bojkott för att nå dessa mål."

Kongressen gick därmed rakt emot den nytillträdde LO-basen Hans-Christian Gabrielsen, som enligt NRK varnade ombuden för att föreslå en bojkott, bland annat för att en sådan också skulle drabba palestinska arbetare och fackliga organisationer, och göra det svårare för norska LO att handlägga sina projekt i området.

Förslaget om bojkott kom från Jan Olav Andersen, som leder EL- och IT-förbundet.

– Vi har behandlat frågan på flera kongresser och avstått från att kräva bojkott eftersom vi pekat på dialog och förhandlingar. Men saker och ting har inte blivit bättre utan tvärtom, säger han till VG, som förklaring till varför en bojkott nu måste till.

Beslutet har redan fått flera medlemmar att lämna LO. Det uppger pro-israeliska Med Israel för fred (MIFF), en intresseorganisation som "stöttar det judiska folkets rätt till ett nationellt hemland i Erez Israel", alltså det historiska Heliga landet.

I ett ironiskt formulerat inlägg på organisationens hemsida tackar MIFF:s ledare, Conrad Myrland, EL- och IT-förbundets ledare Jan Olav Andersen.

"Vi vill säga tack. Sedan du höll din apell på LO-kongressen har MIFF fått 500 nya medlemmar under loppet av en helg", skriver Conrad Myrland, som konstaterar att MIFF ökat med mer än fem procent och nu har närmare 10 000 medlemmar.

VG citerar ett inlägg på MIFF:s hemsida, där en person skriver:

"Jag har varit medlem i LO sedan 1974. I dag sa jag upp mitt medlemskap. Att jag indirekt har stöttat både attityder, agitation och retorik gör ont. Ja, jag skäms faktiskt."

MIFF råder LO-medlemmar att i stället söka sig till fackförbund som inte tar ställning i konflikten, så som huvudorganisationen för universitets- och högskoleutbildade (Unio), yrkesorganisationernas centralförbund (YS) och Akademikerna.

"Ett par mejl eller telefonsamtal, så är du ute ur LO och inne i ett förbund som tänker mer på dig som arbetstagare och som inte indoktrinerar dig och dina kollegor till att inta extrema ståndpunkter i en konflikt långt borta", skriver MIFF.

LO:s främsta allierade, det socialdemokratiska Arbeiderpartiet, är inte förtjust i den fackliga uppmaningen till bojkott.

– Jag är emot bojkott. Jag tror inte det för oss närmare de mål vi strävar efter, nämligen en politisk lösning mellan israeler och palestinier, upprättandet av en palestinsk stat och främjandet av mänskliga rättigheter, säger partiledare Jonas Gahr Støre till NTB.

Inte heller den borgerliga norska regeringen anser att bojkott är rätta vägen att gå.

– Regeringen stödjer inte en bojkott av Israel. Jag beklagar LO:s nya linje i denna fråga. Detta är inte vägen att gå för att bidra till att lösa den låsta konflikten mellan israeler och palestinier, säger Norges utrikesminister Børge Brende i ett uttalande till NTB.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....