Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Livlig debatt om samvetsfrihet i P1

Många lyssnare tog tillfället att på torsdagen ringa in till radioprogrammet Människor och tro för att diskutera för- och nackdelar med att införa en samvetsklausul inom vården.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 dec 2014

– Det handlar inte om att ändra i lagstiftningen för verksam­heten, utan att erkänna individens samvete, sa barnläkaren Magnus Göransson, som vände sig mot att frågan om samvetsfrihet ständigt ställs mot den lagstadgade rätten till abort.
– Jag anser att vi måste stå upp för den lagstiftning som vi har i Sverige och som bygger på att kvinnor får bestämma över sin kropp, sa läraren Maja Franzén, som föreställde sig hur hårt en traditionell familj skulle döma en flicka som, påverkad av en abortfientlig barnmorska, underlät att göra abort efter en ofrivillig graviditet.
– Resultatet kan bli att hon tar livet av sig själv, eller förskjuts eller i värsta fall dödas, sa hon.

Helena D´Arcy, generalsekreterare för den katolska pro-lifeorganisationen Respekt och med i en panel som kommenterade samtalen, förklarade att själva tanken med en samvetsklausul är att en barnmorska som inte vill behöva hjälpa en kvinna att göra abort, ska kunna arbeta exempelvis inom förlossningsvården.
– Så jag förstår inte det här argumentet. Tanken är ju att man ska ha rätt och möjlighet att lägga all sin energi på att jobba med det man önskar, som förlossning, sa hon.
Vid sin sida i panelen hade hon Kristina Ljungros, förbundsordförande i Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, och Kristina Söderlind Rutberg, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping och tillförordnad ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Den senare beklagade att frågan om samvetsfrihet inom vården helt kommit att handla om abort, samtidigt som vårdpersonal i framtiden kan komma att behöva förhålla sig till olika etiska dilemman, inte minst om Sverige skulle införa rätt till dödshjälp.
– Det är en utomordentligt väsentlig och stor fråga som det inte är alldeles orealistiskt att vi ställs inför. I så fall skulle många av oss som har samvetsbetänkligheter och inte kan tänka oss riktigt att biträda vid dödshjälp få svårigheter, sa Kristina Söderlind Rutberg.
– Det blir ett slags mekaniskt resonemang att man ska ha en viss uppsättning värderingar och attityder med sig och de ska man jobba med; men i det fallet blir det tydligt att något ändras när man inför en annan möjlighet genom dödshjälp. Och ska vi då ändra oss själva och agera som att vi finner oss i det nya som ska gälla, eller får vi ha vår övertygelse kvar?

Svenska läkaresällskapet har hittills avvisat tanken på en samvetsklausul, som man menar inte behövs i Sverige. Men den som i radioprogrammet pläderade starkast mot detta var inte Kristina Söderlind Rutberg, utan Kristina Ljungros, som menade på att detta bara var en strategi för att komma åt rätten till abort.
– Alla professioner inom vården har sagt nej [till en samvetsklausul], så det är uppenbarligen inte drivet från vårdpersonalen, utan det här är ju ett strategiskt abortmotstånd, sa hon.
– I Sverige är det ingen idé att komma med stora plakat med bilder på foster eller att kräva ett totalförbud för abort, man får inte gehör för det, och då har man i stället funnit det här som en framkomlig väg.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Politiker vill utreda tredje juridiskt kön

Sverige. En majoritet av partierna i riksdagen är positiva till att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige, visar en rundringning som...

Turismen till Israel ökade med 25 procent förra året

Israel. Att semestra i Israel är mer populärt än någonsin och förra året tog landet emot mer än 3,6 miljoner turister. – Ett fantastiskt rekord – vi har...

Väckelseländer kan följa USA att erkänna Jerusalem

Israelkommentar Jerusalem. Kristna väljares inflytande på staters Israelpolitik 2017 var ett märkesår för staten Israel på fler än bara ett sätt. Året markerade flera viktiga jubiléer, såsom 120 år sedan den första...