Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Förra året bytte Livets ords gymnasieskola namn till Ansgars- gymnasiet. Nu följer övriga skolor efter och byter namn till Ansgarskolorna. Foto: Samuel Björk, Arkiv

Livets ords skolor blir Ansgarsskolorna

Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala oavsett bakgrund, men man förändrar inte inriktningen för verksamheten.

Nyheter · Publicerad 14:54, 18 jun 2018

Församlingen Livets ord i Uppsala har drivit skola i 33 år och numera har man också särskolor, förskolor och ett gymnasium, som förra året bytte namn till Ansgargymnasiet. Nu följer övriga skolverksamheten efter och får alltså namnet Ansgarskolorna.

”Skolstyrelsen har under en längre tid diskuterat ett namnbyte på Loks, vilket inte ändrar skolornas inriktning eller att det är församlingen Livets ord som driver och äger skolbolaget. Namnbytet sker i stället för att visa på skolornas breda uppdrag, deras särart och inte minst för att markera att skolorna finns till för alla elever i Uppsala oavsett bakgrund”, skriver skolchefen Magnus Westergård och Joakim Lundqvist, pastor i Livets ord, i ett gemensamt uttalande.

”Skolorna är ett uttryck för församlingens önskan att vara till välsignelse och tjänst för vår stad.”

Ansgar är den missionär som kanske betytt allra mest för vårt land, menar man.

”Tack vare honom fick vi år 1008 vår första kristna kung, Olof Skötkonung. Sjuk- och vårdinrättningar kom i gång, fattigvård och social omsorg började spridas, kyrkor byggdes upp och skolor startades. Vårt land började förändras – till det bättre. Ansgar var även aktiv i att driva skolor under sitt liv.”

Westergård och Lundqvist betonar att skolor är en viktig institution för varje ung människa.

”Vi vet att en kristen skola inspirerar elever till ett samhällsengagemang och viljan att ta ett lokalt ansvar – såväl som ett internationellt – för våra gemensamma samhällsfrågor.”

Namnbytet har redan trätt i kraft.