Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.
Romarbrevet 5:20

Världen idag

Landsting: Omöjligt vara barnmorska utan att utföra aborter

Landstinget i Jön­köping har i ett yttrande till Diskriminerings­ombuds­mann­en (DO) svarat på barnmorskan Ellinor Grim­marks anmälan av ett sjukhus som nekat henne anställning för hennes ovilja att medverka till aborter.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 feb 2014

"På kliniken finns enbart tjänster för barnmorskor som kan utföra alla förekommande arbetsuppgifter. Det är inte möjligt att arbeta som barnmorska om man inte kan utföra aborter", skriver Anders Liif, personaldirektör på Landstinget i Jönköpings län, i ett yttrande till DO.
Det var kvinnokliniken på Höglandssjukhuset, där Ellinor Grimmark sedan tidigare har en tjänst som sjuksköterska, som nekade henne arbete som barnmorska och även drog in hennes studielön sedan hon gjort sin uppfattning i abortfrågan känd.

I Anders Liifs yttrande sägs inget annat om Ellinor Grimmarks inställning än att den är ett hinder för ett arbete som barnmorska.
"Landstingets uppfattning stämmer med svar som gavs i mejl till EG den 21 november 2013," skriver Anders Liif, och citerar sedan ur detta mejl:
"Alla barnmorskor måste vara beredda på att möta kvinnor i olika abortsituationer. De kan dyka upp på mottagningen, vårdenheten och på förlossningen. Att ha en barnmorska som endast jobbar på BB är inte möjligt ur ett bemanningsperspektiv".

Vidare beskriver Anders Liif att det finns 30 barnmorsketjänster på kvinnokliniken, och att dessa roterar mellan två eller samtliga tre enheter:  mottagning, vårdenhet och förlossning med BB/familjeenhet.
Ellinor Grimmark har även anmält Kvinnokliniken på Ryhov i Jönköping, som också nekat henne anställning. I sin anmälan skriver hon att chefen för BB sagt "att en person med sådana åsikter som jag hade [...] inte hörde hemma på deras kvinnoklinik".
Slutligen har Ellinor Grimmark anmält Värnamo kvinnoklinik, som drog tillbaka ett löfte om en tjänst sedan Ellinor Grimmarks tidigare DO-anmälningr blivit kända.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Nyateismen – tack och farväl

Ledare Läge för frimodig kristen tro Har du möjligen planerat in en långresa i februari till världens största konferens för gudsförnekare – Global Atheist Convention i Australien? Då...

Evangelister prisades

Stipendieutdelning. För tionde året i rad delade Evangelistfonden ut stipendier till olika kategorier av evangelister. Festhögtiden hölls i Lugnetkyrkan i Falun i...