Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.
Johannes 6:37

Världen idag

Katarzyna Jachimowicz har förklarat sig beredd att överklaga till Högsta domstolen i Norge, och om nödvändigt gå vidare till Europa­domstolen.

Läkare förlorade samvetsmål

En läkare i Norge kan inte neka en kvinna att sätta in preventivmedlet spiral, med hänvisning till sitt samvete och den så kallade reservationsrätten. Det bedömer tingsrätten i Aust-Telemark i södra Norge, som ger Sauherad kommun rätt i sin uppsägning av läkaren Katarzyna Jachimowicz.

Nyheter · Publicerad 12:17, 17 feb 2017

"Rätten slår fast att uppsägningen inte kränker den sökandes samvetsfrihet/religionsfrihet, och att den heller inte på andra punkter strider mot ramavalets krav på att en uppsägelse ska vara sakligt grundad", säger tingsrätten i sin dom, enligt tidningen Vårt land.

Därmed avslår rätten Katarzyna Jachimowiczs krav på skadestånd och på att återfå sin tjänst som husläkare i Sauherad. Hon behöver dock inte att betala kommunens rättegångskonstader.

"Den omständighet att en kvinna som ber om insättning av aborterande spiral hänvisas till en annan läkare än sin husläkare på grund av dennes samvetsförbehåll, utgör enligt rättens synsätt en särbehandling på grund av kön", säger rätten vidare.

Det var första gången som en tingsrätt prövade om en husläkare kan neka att utföra visa arbetsuppgifter med hänvning till sitt samvete.

Katarzyna Jachimowicz, som är katolik, var husläkare i Sauherad till dess att hon sades upp i december 2915, med förklaringen att hon nekat kvinnor att få spiral insatt. Kommunen erbjöd henne först ett avgångsvederlag om hon sade upp sig själv, vilket hon avvisade. Sedan dess arbetar Katarzyna Jachimowicz som läkare inom psykiatrin.

Husläkarföreskriften, som kom i januari 2015, slår fast att husläkare inte har rätt att avvisa kvinnor som ber om spiral.

Katarzyna Jachimowicz stämde ändå kommunen, med hänvisning till rätten till samvetsfrihet, så som den stadgas i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Hon krävde att få tillbaka sin tjänst, skadestånd och ersättning för sina rättegångskostnader.

Hon har förklarat sig beredd att överklaga till Högsta domstolen i Norge, och om nödvändigt gå vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Men det beror på om hon får ekonomiskt stöd, har hon sagt till tidningen Idag Norge.

– Det här gäller inte bara mig, utan jag tror det är en viktig fråga för alla norrmän och i synnerhet för de kristna, sa hon till Idag Norge i samband med förhandlingarna i tingsrätten, som ägde rum i slutet av januari.

– Det är en kamp för samvetsfrihet i Norge och den måste vi ta gemensamt. Jag ställer upp med min tid, energi och mina kunskaper, men jag kan inte dessutom riskera familjens ekonomi.

Oslos katolska stift gick in med 75 000 norska kronor för att hjälpa till att täcka Katarzyna Jachimowiczs rättegångskostnader. Dessutom anordnade Norges kristna läkarförening en insamling till henne.

Katarzyna Jachimowicz började arbeta som läkare i Polen 1993, och fick en tjänst i Norge 2008. Hon anställdes som allmänläkare vid en vårdcentral i Sauherad kommun i Telemark 2011.

Katarzyna Jachimowicz har sagt att hon redan vid sin anställningsintervju gjorde klart var hon stod i frågan om liv och död, skriver Idag Norge.

– Men det var debatten om att remittera vid abort som var mest brännande då. Att jag inte sätter in spiral uppfattades inte som problematiskt, sa hon till tidningen och förklarade att hon brukade ge kvinnor som ville få spiral insatt tider hos någon kollega.

Allmänläkarnas så kallade reservationsrätt, alltså möjligheten att avsäga sig vissa arbetsuppifter med hävisning till sitt samvete, var föremål för debatt i Norge 2014. Den slutade med att man ändrade något i remissförfarandet vid abort, så att det blir mindre betoning på läkarens personliga ansvar i processen.

Det här gäller inte bara mig, utan jag tror det är en viktig fråga för alla norrmän och i synnerhet för de kristna.

Fem personer sköts ihjäl utanför kyrka

Dagestan. Fem personer dog då en man öppnade eld mot gudstjänstbesökare som var på väg ut från en kyrka i Dagestan i söndags. Ryska polisutredare utesluter...

Ett skrämmande exempel på hur ekonomiska intressen prioriteras före människovärde.

Gästkrönika Bitte Assarmo I Belgien överger sjuksköterskor och socialarbetare, som specialiserat sig på palliativ vård, sitt yrke eftersom klinikerna de arbetar på har...

Kari Jobe kommer till Sverige i sommar

Musik. Den 3 juni kommer den profilerade lovsångsledaren Kari Jobe att hålla konsert på Livets Ord i Uppsala. Det skriver Livets Ord och Impact Sweden i ett...