Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.
Romarbrevet 5:20

Världen idag

Katarzyna Jachimowicz har förklarat sig beredd att överklaga till Högsta domstolen i Norge, och om nödvändigt gå vidare till Europa­domstolen.

Läkare förlorade samvetsmål

En läkare i Norge kan inte neka en kvinna att sätta in preventivmedlet spiral, med hänvisning till sitt samvete och den så kallade reservationsrätten. Det bedömer tingsrätten i Aust-Telemark i södra Norge, som ger Sauherad kommun rätt i sin uppsägning av läkaren Katarzyna Jachimowicz.

Nyheter · Publicerad 00:01, 17 feb 2017

"Rätten slår fast att uppsägningen inte kränker den sökandes samvetsfrihet/religionsfrihet, och att den heller inte på andra punkter strider mot ramavalets krav på att en uppsägelse ska vara sakligt grundad", säger tingsrätten i sin dom, enligt tidningen Vårt land.

Därmed avslår rätten Katarzyna Jachimowiczs krav på skadestånd och på att återfå sin tjänst som husläkare i Sauherad. Hon behöver dock inte att betala kommunens rättegångskonstader.

"Den omständighet att en kvinna som ber om insättning av aborterande spiral hänvisas till en annan läkare än sin husläkare på grund av dennes samvetsförbehåll, utgör enligt rättens synsätt en särbehanlding på grund av kön", säger rätten vidare.

Det var första gången som en tingsrätt prövade om en husläkare kan neka att utföra visa arbetsuppgifter med hänvning till sitt samvete.

Katarzyna Jachimowicz, som är katolik, var husläkare i Sauherad till dess att hon avvisade erbjudanden om ett avgångsverderlag mot att hon sa upp sig självsas upp i december 2015. Kommunen erbjöd henne först Katarzyna Jachimowicz genom att erbjuda ett ett avgångsvederlag om hon sade upp sig själv, men det ville hon inte. Sedan dess arbetar hon som läkare inom psykiatrin., med förklaringen att hon nekat kvinnor att få spiral insatt.

Husläkarföreskriften, som kom i januari 2015, slår fast att husläkare inte har rätt att avvisa kvinnor som ber om spiral.

Katarzyna Jachimowicz stämde ändå kommunen, med hänvisning till rätten till samvetsfrihet, så som den stadgas i Europa­konventionen om mänskliga rättigheter. Hon krävde att få tillbaka sin tjänst, skadestånd och ersättning för sina rättegångskostnader.

Hon har förklarat sig beredd att överklaga till Högsta domstolen i Norge, och om nödvändigt gå vidare till Europa­domstolen för mänskliga rättigheter. Men det beror på om hon får ekonomiskt stöd, har hon sagt till tidningen Idag Norge.

– Det här gäller inte bara mig, utan jag tror det är en viktig fråga för alla norrmän och i synnerhet för de kristna, sa hon till Idag Norge i samband med förhandlingarna i tingsrätten, som ägde rum i slutet av januari.

– Det är en kamp för samvetsfrihet i Norge och den måste vi ta gemensamt. Jag ställer upp med min tid, energi och mina kunskaper, men jag kan inte dessutom riskera familjens ekonomi.

Oslos katolska stift gick in med 75 000 norska kronor för att hjälpa till att täcka Katarzyna Jachimowiczs rättegångskostnader. Dessutom anordnade Norges kristna läkarförening en insamling till henne.

Katarzyna Jachimowicz började arbeta som läkare i Polen 1993, och fick en tjänst i Norge 2008. Hon anställdes som allmänläkare vid en vårdcentral i Sauherad kommun i Telemark 2011.

Katarzyna Jachimowicz har sagt att hon redan vid sin anställningsintervju gjorde klart var hon stod i frågan om liv och död, skriver Idag Norge.

– Men det var debatten om att remittera vid abort som var mest brännande då. Att jag inte sätter in spiral uppfattades inte som problematiskt, sa hon till tidningen och förklarade att hon brukade ge kvinnor som ville få spiral insatt tider hos någon kollega.

Allmänläkarnas så kallade reservationsrätt, alltså möjligheten att avsäga sig vissa arbetsuppifter med hävisning till sitt samvete, var föremål för en stor debatt i Norge 2014. Den slutade med att man ändrade något i remissförfarandet vid abort, så att det blir mindre betoning på läkarens personliga ansvar i processen.

Det här gäller inte bara mig, utan jag tror det är en viktig fråga för alla norrmän och i synnerhet för de kristna.

Skyll inte förortsproblem på de kristna friskolorna

Ledare LIberalernas totalitära utspel Liberalerna fattade under den gångna helgen beslut om att förbjuda nyetablering av så kallade ”religiösa” skolor. De i partiet som ville förbjuda...

GW Persson: Porr kan leda till brott

Pornografi. Pornografi kan i förlängningen förmå män att begå brott. Det sa kriminologen Leif GW Persson i tisdagens ”Veckans brott”. Att stoppa en industri som...