Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Lagförslag upprör i Frankrike

Den franska senaten har antagit ett lagförslag som kan komma att förbjuda "falsk" kritisk information om abort på internet. Omröstningen 1 december föregicks av en debatt där flera konservativa ledamöter varnade för att lagen skulle hota yttrandefriheten.

Nyheter · Publicerad 13:52, 19 dec 2016

Världen idag har tidigare berättat om att det franska underhuset, nationalförsamlingen, redan antagit förslaget, som ska kunna rendera en utgivare två års fängelse och böter på 30 000 euro.

Lagen riktar sig mot hemsidor som syftar till att "utöva moraliska och psykologiska påtryckningar, hot eller någon form av hot mot människor som söker information om frivillig abort, mot medicinsk och icke-medicinsk personal vid dessa kliniker […], mot kvinnor som gör abort eller hennes anhöriga".

Överhuset, senaten, godkände lagförslaget med 173 röster för och 126 emot.

Debatten före omröstningen var hård.

Kristdemokraten Jean-Frédéric Poisson, som velat skrota förslaget helt "i yttrandefrihetens namn", påminde enligt tidningen Le Figaro ironiskt om att senaten tidigare röstat ner hans förslag om att förbjuda hemsidor med jihadistisk information.

– Om regeringen gjorde ett riktigt jobb med att informera om de verkliga konsekvenserna av abort, så skulle dessa organisationer inte känna ett behov av att göra det, sade han.

Och repubikanen Hervé Mariton varnade för att det blir svårt att tolka lagen.

– Hur ska man kunna definiera gränserna för dessa påtryckningar utan att förfalla till att bli en åsiktspolis? undrade han.

Dessa risker ser inte den franska regeringen.

– Alla är fria att uttrycka sitt motstånd mot abort, på internet eller var det vara månde. Men det måste ske på ett ärligt sätt, sade den socialistiske familjeministern Laurence Rossignol i början av debatten.

Regeringens officiella hemsida om abort varnar redan i dag för sajter som "utger sig" för att vara neutrala medan de i själva verket "drivs av militanta abortmotståndare".

En av dessa sajter är ivg.net (där ivg står för förkortningen av det franska uttrycket för abort). Hemsidan sticker inte under stol med sin abortkritiska inställning eller att man vill informera kvinnor om alternativ till abort, och utgivarna har protesterat högljutt mot det nya lagförslaget.

Sedan 1993 är det förbjudet att i Frankrike försöka förhindra en abort genom att till exempel blockera vägen till en abortklinik. Förbudet har sedermera utökats till att omfatta också "moraliska och psykologiska påtryckningar" för att avstyra en abort, och nu ska alltså även information som sprids över internet omfattas.

Senaten och nationalförsamlingen kommer nu att bearbeta formuleringarna i lagförslaget. Sedan är det nationalförsamlingen som beslutar om den skrivning som någon gång under de kommande veckorna föreläggs president François Hollande.

Den svenska organisationen Respekt berättar att parlamentsledamöterna kan be Frankrikes konstitutionella råd att uttala sig om lagen innan presidenten undertecknar lagen. Lyckas man inte stoppa lagen på den vägen, kommer den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) att försöka ta ärendet till Europadomstolen, uppger Respekt.

Om regeringen gjorde ett riktigt jobb med att informera om de verkliga konsekvenserna av abort, så skulle dessa organisationer inte känna ett behov av att göra det.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...