Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Kritik mot Sverige efter Unesco-röstning

Tillsammans med länder som Pakistan, Qatar och Egypten röstade Sverige, som enda EU-land, för den Unesco-resolution som i princip fastslår att Israel inte har rätt till Jerusalem. Nu kommer kritik mot Sveriges agerande. ”I dag skäms jag för Sverige”, skriver resepredikanten Göran Duveskog.

Nyheter · Publicerad 14:22, 3 maj 2017

22 länder i Unescos verkställande kommitté röstade i tisdags för en resolution riktad mot Israel. I resolutionen beklagar kommittén bland annat att Israel fortsätter att genomföra utgrävningar och andra byggprojekt i Östra Jerusalem, samt upprepar att Israels Jerusalemlag, som gör gällande att Jerusalem är Israels odelade huvudstad, är "ogiltig och måste upphävas omedelbart".

Resolutionen beklagar även att Israel inte vill låta Unesco inrätta en permanent representant i Östra Jerusalem, uppmanar Israel att upphöra med blockaden av Gaza samt kritiserar Israel för agerandet kring två helgedomar, i Hebron respektive Betlehem. Flera gånger omnämns Israel som ”den ockuperande makten”.

Som enda EU-land röstade Sverige för resolutionen. Detta tillsammans med länder som Pakistan, Qatar, Egypten, Kina, Iran, Algeriet, Libanon, Sudan, Nigeria och Oman.
Bland de tio länder som röstade nej återfinns Storbritannien, Italien, Tyskland, Grekland och USA. Flera länder avstod från att rösta.

Nu höjs kritiska röster mot Sveriges agerande.

– Det är ett smaklöst agerande av svenska regeringen. Sverige profilerar sig nu som västvärldens i särklass mest israelfientliga land, och det sker i samarbete med arabvärldens värsta diktaturer. Det är smaklöst och Margot Wallström måste förklara sig, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund, enligt TT.

”Man trodde knappast att det kunde bli värre. Man blir så förbannad.” skriver Ulf Cahn från Förenade Israelinsamlingen på sin Facebooksida.

”Men då så, då är det väl bara för Israel att utrymma sin huvudstad och sitt andliga och historiska centrum sedan över 3 000 år. Vi kanske ska börja i dag, på Jom Ha'atsmaut (Israels självständighetsdag)? Jag menar, så att Wallström & co blir glada.” skriver han, ironiskt, vidare.

En annan som upprörs är resepredikanten Göran Duveskog, som för nuvarande befinner sig i just Israel.

”I dag skäms jag för Sverige. Israel firar sin 69-årsdag i dag. Det har dansats på gatorna och folket har jublat. Miraklet vid Medelhavets stränder är berättelsen om ett litet land vars fiender hotat att utplåna dem igen och igen. Men mot alla odds har de överlevt och gått segrande vidare som Mellanösterns enda demokrati. Men under denna glädjens dag möttes medlemsländer i Unesco och röstade gällande en text som är fördömande mot Israel och inte erkänner Israels och det judiska folkets starka band till hela Jerusalem.” skriver han.

”Dåligt Sverige. Dåligt Margot Wallström. Dåligt Stefan Löfven.– Ni skämmer ut vårt fina land.” fortsätter han.

Även Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman uttalar sig kritiskt på Facebook.

”Sverige har, utan tvivel, ett speciellt sätt att i handling visa vad som definieras som en rättvis, objektiv och balanserad inställning till den palestinska-israeliska konflikten,” skriver han.

I ett mejl till Världen idag ger utrikesdepartementet en förklaring till varför man röstade ja till resolutionen.

"Sverige röstade för resolutionen eftersom Jordanien och Palestina agerade konstruktivt och lade fram ett mer fokuserat resolutionsutkast, som kortats från 41 till 16 paragrafer och där det som kritiserats tagits bort. I förhandlingarna fick EU gehör för samtliga framförda synpunkter. Sverige bedömde resolutionstexten som acceptabel" skriver Sofia Karlberg, gruppchef på departementets pressavdelning.

På utrikesdepartementets hemsida skriver man även att Sverige har strävat efter EU-enhet i frågan, men ”eftersom EU tyvärr inte har lyckades bevara enigheten, och eftersom Sverige anser att den nuvarande texten är acceptabel, har Sverige röstat för resolutionen.”

Flera av de EU-länder som röstade nej till resolutionen förklarar det med att texten bidrar till att politisera Unescos uppdrag.

”I avsaknad av en överenskommelse mellan båda parter och av garantier om objektivitet, riskerar det tänkta övervakningsuppdraget både att skärpa positionerna och att hålla kvar ett överdrivet fokus på Israel, i en tid då regimer och terroristgrupper på andra håll i världen trampar på kulturella rättigheter”, skriver det brittiska utrikesdepartementet på sin hemsida.

Varken EU eller FN erkänner av folkrättsliga skäl den så kallade Jerusalemlagen, som antogs av Knesset 1980 och utsåg Jerusalem till Israels huvudstad.

Dåligt Sverige. Dåligt Margot Wallström. Dåligt Stefan Löfven.– Ni skämmer ut vårt fina land.
Sverige har, utan tvivel, ett speciellt sätt att i handling visa vad som definieras som en rättvis, objektiv och balanserad inställning till den palestinska-israeliska konflikten.

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.