Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Kritik mot att Gud blir kvinna eller "hen"

Två församlingar inom Svenska kyrkan har mött skarp kritik de senaste dagarna. I en gudstjänst i Ålidhemskyrkan i Umeå kallades Gud för ”moder” och i en gudstjänstannons från Svenska kyrkan i Västerås kallades Jesus för ”hen”. – Irrlära, säger prästen Hans Wolfbrandt, som tillägger att han skäms för kyrkan.

Nyheter · Publicerad 09:25, 3 jan 2018

"Hen föddes när de lyckliga föräldrarna Maria och Josef var på resande fot." Så beskrevs Jesus nyligen i en gudstjänstannons från Svenska kyrkan i Umeå.

– Vi ville inte könsbestämma det lilla barnet med en gång, säger domprosten Susann Senter till Expressen och vidhåller att en människa inte bara är en ”han”.

Att använda uttrycket ”hen” om Guds son var en del i ett likabehandlingsprogram där ”könskodning” var ett av ämnena, påpekar hon.

Tilltaget har fått skarp kritik.

”Tidigare blev jag upprörd av dessa tomtars galenskaper, nu börjar jag finna dem underhållande. De har ju tappat det helt.”, skriver debattören Nuri Kino på Facebook.

”Kan bara säga att jag skäms för kyrkan. Detta är inte kristen tro utan villolära utöver det vanliga”, skriver Lysekilprästen Hans Wolfbrandt på Twitter.

Till Världen idag säger han att han inte anser att uttrycket ryms inom kyrkans ramar.

– Vår bekännelse är klar och vi har en tydlig trosbekännelse. Man ställer till med oreda, tvivel och osäkerhet när man går ut med en sådan här irrlära.

Wolfbrandt anser att kyrkoledningen bör gå ut och kommentera saken.

– Men det gör man inte. Som vanligt är det tyst, säger han.

En annan kyrka som väckt uppståndelse den senaste tiden är Ålidhemskyrkan i Umeå. Den 10 december arrangerade feministteologiska gruppen en gudstjänst på temat ”Fräls oss från patriarkatet”. Under gudstjänsten omnämndes Gud som både ”moder” och ”hon”.

– Det stämmer. Jag brukar beskriva Gud på detta sätt även ibland. Vi i feministteologiska gruppen anser att vi behöver vidga vårt begrepp om Gud, säger prästen Siv Olsson, som var den som predikade.

På vilket sätt finner ni stöd för detta i Bibeln?

– I Bibeln beskrivs Gud som någon som föder, ger liv och ger näring, säger Olsson och menar att Gud rymmer både manligt och kvinnligt.

Hon vidhåller även att texterna skrevs i ett sammanhang ”som var patriarkatiskt”.

– Många människor tror att Bibeln kan läsas bokstavligt, då blir det jättefel, säger hon.

Enligt en gudstjänstbesökare ska en kyrkvärd ha avslutat mässan genom att läsa en text som inleddes ”När Gud moder kommer tillbaka, när hon kommer tillbaka nästan gång ska hon bära hijab”. Detta dementeras dock av Siv Olsson.

– Så sa vi inte. Däremot läste vi en dikt av Gyrid Gunnes. I den beskrivs det hur Gud kan möta oss genom en fattig kvinna som bär hijab, säger hon.

Någon inspelning av gudstjänsten finns inte, och Siv Olsson har i nuläget inte tid att ta fram dikten, så det är svårt att veta exakt vad som sades. Världen idag har på egen hand försökt hitta dikten, men inte lyckats.

Prästen Hans Wolfbrandt är även kritisk till Ålidhemskyrkans tilltag.

– Det finns en otydlighet. I kyrkans vilja att vara inkluderande och politisk korrekt så ges det utrymme för sådana här saker som i klassisk kristen tro, och i ekumeniska sammanhang, framstår i ett löjesskimmer, säger han.

Enligt Wolfbrandt leder uttalanden av denna typ till att kyrkan och arbetsglädjen i församlingen skadas.

– Vi lämnar det som är trons centrum, säger han.

Vår bekännelse är klar och vi har en tydlig trosbekännelse. Man ställer till med oreda, tvivel och osäkerhet när man går ut med en sådan här irrlära.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...