Vår själ väntar på HERREN, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi.
Ps 33:20–21

Världen idag

Skönheten och odjuret har gått från att vara en familjevänlig film till en politisk plattform, menar Chris Stone, grundare av Faith Driven Consumer. Foto: Disney

Kristna tänker nobba Skönheten och odjuret

94 procent av 6 700 kristna amerikaner har i en undersökning meddelat att de är mindre benägna att se Disneys filmatiserade Skönheten och odjuret sedan produktionsbolaget meddelat att ett ”gay-ögonblick” finns i filmen. Samtidigt har flera biografkedjor i Malaysia skjutit upp premiären på obestämd tid.

Nyheter · Publicerad 13:19, 17 mar 2017

I dag har Disneys icke-tecknade version av Skönheten och odjuret världspremiär. Som Världen idag kunde berätta den 6 mars kommer filmen innehålla ett ”gay-ögonblick” relaterat till att karaktären LeFou är kär i antagonisten Gaston.

Nu tänker många kristna amerikaner nobba filmen. Enligt en undersökning gjord av ”Faith Driven Consumer” (Trosdrivna konsumenter) är 95 procent av organisationens medlemmar mindre benägna att se Skönheten och odjuret på grund av gay-ögonblicket. Totalt är det 6 700 personer av medlemmarna som har svarat på frågor i en webbenkät. Det framgår inte om personerna är slumpvis utvalda eller om de aktivt har valt att delta i undersökningen.

94 procent av personerna i undersökningen har svarat att de nu även är mindre benägna att spendera pengar på Disney över huvud taget. 58 procent tror att Disneys huvudanledning till beslutet att ha med gay-ögonblicket är att ”normalisera homosexualitet”.

Faith Driven Consumer är en organisation som rankar filmer och varumärken utifrån om de har värderingar som stämmer överens med den kristna trons värden. Enligt organisationen själv representerar man 41 miljoner amerikaner som årligen spenderar två biljoner amerikanska dollar.

– Disneys beslut att hylla hbtq-personer med ett "gay-ögonblick" i Skönheten och odjuret visar att hbtq-rörelsen haft framgång i sitt förespråkande av, och försök att uppnå hög igenkänning i, sin världsbild, säger Chris Stone, grundare av Faith Driven Consumer i ett pressmeddelande.

Han menar att underhållning i hög grad har blivit politiserad och sexualiserad med syfte att påverka publiken.

– Det finns många komplexa verkligheter i världen som Faith Driven-konsumenter helt enkelt inte vill ska riktas till deras barn via underhållning, särskilt inte i en familjefilm. Skönheten och odjuret – tidigare en godtagbar familjefilm – används nu, som regissören stolt berättat, till att promota ett budskap som står i konflikt med djupt rotade grunder i våra medlemmars religiösa tro. Det här beslutet som tagits av Disney, liksom av så många andra, håller 41 miljoner potentiella biobesökare borta från filmen, vilket är ekonomiskt riskabelt för Disney och dess aktie­ägare, säger han.

Kristna amerikaner är inte de enda som är kritiska till filmen. I Malaysia har landets censurmyndighet inte bara klippt bort gayögonblicket och gett filmen 13-årsgräns – där har nu även en rad stora biografkedjor skjutit upp premiären på obestämd tid, rapporterar Aftonbladet. Även i grannlandet Singapore ska filmen ha stött på motstånd för att den anses avvika från ”traditionella värderingar”, uppger tidningen. I Ryssland ska ledande politiker ha velat förbjuda filmen, men dessa ska sedan ha ändrat sig och infört 16-årsgräns.

I Sverige förs det ingen liknande diskussion om filmen.

– Det här är en ickefråga för oss, säger SF Bios informationschef Thomas Runfors till Nöjesbladet.

Det här beslutet som tagits av Disney, liksom av så många andra, håller 41 miljoner potentiella biobesökare borta från filmen, vilket är ekonomiskt riskabelt för Disney och dess aktieägare.

Ärvd tro kontra vald tro

Ledare Församlingens utmaning Skillnaden mellan ärvd tro och vald tro är något vi behöver tala mer om. Människan är, om uttrycket tillåts, ett flockdjur. Vi behöver gemenskapen...