Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Kristna Israelvänner välkomnar besked

Ett glädjebesked. Det säger Dan Johansson vid Föreningen Israels vänner om USA:s beslut att flytta ambassaden till Jerusalem. Det välkomnas också av Internationella kristna ambassaden som kämpat för det här i 37 år.

Nyheter · Publicerad 17:40, 7 dec 2017

Internationella kristna ambassaden, som grundades 1980 för att markera Jerusalems ställning som huvudstad, kallar Trumps beslut "modigt" och "en milstolpe".

I ett uttalande konstaterar organisationen att Jerusalem de facto varit huvudstad i Israel i 70 år, och under denna tid förvaltat de heliga platserna åt både kristna, judar och muslimer .

"Vi har nu gott hopp om att andra nationer snabbt kommer att följa den amerikanske presidenten Donald Trumps modiga ledning och flytta sina ambassader till denna enastående stad", skriver organisationen.

Även Anders Sjöberg, direktor för den svenska avdelningen av Internationella kristna ambassaden, välkomnar beskedet.

– Beslutet i sig är oerhört positivt, och jag är tacksam för att fler än Kristna ambassaden nu markerar att Jerusalem är Israels huvudstad, säger han. Sedan kan jag vara lite tveksam till att det fattas just av denne president, som har en del populistiska drag, vilket kan ge problem i förlängningen.

Vad gäller de hot om våld som förts fram från palestinsk sida i samband med beslutet, så påpekar Anders Sjöberg att våldet funnits även dessförinnan, och att den palestinska sidan inte heller tidigare varit redo för verklig förhandling.

Att beskedet från USA utlöst hot om våld är inget som överraskar Dan Johansson, som är ordförande för Föreningen Israels vänner.

– Visst är detta ett glädjebesked. Men vägen fram till dess att det är helt effektuerat är både strulig och kantad av våld, säger han.

– Nu gäller det verkligen att leva i bön, för det kommer att blåsa rejält om öronen på alla som är vänner till Israel.

Föreningen Israels vänner lägger stor tonvikt vid Bibelns utsagor om Israels roll i den yttersta tiden, och Dan Johansson menar att konflikten om Jerusalem och hela Israel i grunden är en andlig strid.

– Detta är Herrens stad, Herrens land och Herrens folk. Men politikerna handlar inte utifrån andliga verkligheter utan utifrån sitt eget förnuft, säger han.

– Men Herren behöver mänskliga redskap för att fullfölja sina planer, och jag tror att Donald Trump i just det här avseendet är ett redskap på vägen mot det profetiska ordets fullbordan.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...