Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Kristna i bön för Nordkorea

Under april månad har organisationen Open Doors i Sverige sedan länge planerat att sätta fokus på Nordkorea och vill inspirera till bön för landet. Med tanke på den oroliga situationen i området blir böne­upp­maningen nu än mer aktuell.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 apr 2013

Dagligen kommer rapporter om hur upptrappning och upprustning pågår och relationen mellan Nordkorea och Sydkorea blir allt mer ansträngd. I det perspektivet är Open Doors fokus på Nordkorea under april månad än mer allvarstyngt.
När organisationen, som bevakar och hjälper förföljda kristna över världen, nyligen presenterade sin årliga lista över de länder där kristna är mest utsatta, toppade Nordkorea – för elfte året i rad.
All religiös aktivitet ses som en revolt mot Kimkulten och att äga en bibel kan innebära dödsstraff eller deportering till fångläger. Nordkorea beräknas ha mellan 200 000 och 400 000 kristna.
– Man räknar med att mellan 50 000 och 70 000 kristna finns i dessa fruktansvärda arbetsläger, som nästan är att likna vid koncentrationsläger, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, som beskriver en oerhört utstuderad förföljelse där människor utbildas för att leta upp och hitta kristna. Man kan till och med utge sig för att vara kristen bara för att nästla sig in och ange de troende.
– Vi ber dels för de kristnas situation men också för landet i stort, också med tanke på den aggressivitet man uppvisar nu; vi ber bland annat för den politiska ledningen, barnen i landet, flyktingsituationen och klyftorna bland befolkningen.

Paulsson säger att kärnan i Open doors verksamhet är tron på att bön kan påverka och förändra. En positiv följd av bön kan också bli att engagemang på annat vis väcks.
– Det kan öka medvetenheten om de kristnas situation i världen, i det här fallet Nordkorea. Att be och lära sig om ett land gör att det på något sätt hamnar i ens medvetande. Och de nordkoreanska kristnas uppmaning är just: "Be för oss".
Via organisationens hemsida kan man anmäla sitt deltagande i april månads bön för Nordkorea. Då får man dagliga böneämnen tillsänt sig. Med dessa följer också små "uppdrag".
– Det kan vara att skriva ut en bild på Kim Jong-Un för att bli påmind om att be för honom, säger Peter Paulsson.