Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Kristna Friskolerådet: "Ett angrepp på demokratin"

Skolborgarrådet Olle Burells avsikt att porta nya konfessionella friskolor från Stockholms lokaler är "ett kraftigt angrepp på demokratin". Det skriver Lars Brandström och Bo Nyberg från Kristna friskolerådet i Expressen på torsdagen.

Nyheter · Publicerad 06:50, 9 mar 2018

"Att förbjuda religiösa friskolor är nödvändigt om vi ska kunna nå målet om en likvärdig kunskapsskola som sätter barnets bästa i centrum", skrev Olle Burell (S) i Expressen i måndags. Där framhöll han att man från Stockholms stad nu tar "ett första tydligt steg genom att verka för att stoppa nya uthyrningar av lokaler till aktörer som avser att bedriva konfessionell skolverksamhet".

I sitt genmäle förklarar nu Kristna friskolerådets företrädare bakgrunden till de konventioner om mänskliga rättigheter som lägger grunden för "skolor på filosofisk, religiös eller pedagogisk grund utan diskriminerande inskränkningar."

"Om Burell drar undan mattan för en av dessa kategorier måste han göra det för flertalet av de idéburna skolorna i landet; Waldorf-, Freinet- och Steinerskolor med flera för att inte diskriminera", skriver Lars Brandström och Bo Nyberg.

De anför siffror som visar att de kristna skolorna hävdar sig mer än väl när det handlar både om etnisk mångfald och om att uppnå kunskapskraven, och menar att det är fel väg att gå att förbjuda alla konfessionella friskolor för att "en muslimsk skola skilde pojkar och flickor åt vid en bussresa".

"Man kan läsa mellan raderna att [Olle Burell] vill stämma i bäcken så att inte extremism frodas. Bra, och här står vi enade. Men är problemet verkligen religiösa skolor? Kan verkligen 0,8 procent av landets skolor, 60 stycken, varav en anses ha handlat felaktigt, utgöra denna fara?" frågar sig Lars Brandström och Bo Nyberg, och ger Sverige ett råd:

"Lär av Danmark och sätt skolor, kommunala eller fristående, som inte lever upp till skollagens krav under särskild tillsyn. Lär också av de kristna skolorna hur de arbetar med integration. Det är att bota inflammationen. Ta inte fram flintyxan och amputera".

"Om Burell drar undan mattan för en av dessa kategorier måste han göra det för flertalet av de idéburna skolorna i landet; Waldorf-, Freinet- och Steinerskolor m.fl. för att inte diskriminera", skriver Lars Brandström och Bo Nyberg.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...