Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Kristen friskola inför mobilförbud

Stress, bristande koncentration och en oförmåga av att se sina klasskamrater. Det är några av konsekvenserna av mobiltelefoner i skolan, anser Johannesskolan i Norrköping, som nu inför ett totalförbud mot mobilerna. Skolan har fått stor medial uppmärksamhet sedan beslutet togs.

Nyheter · Publicerad 11:41, 9 jan 2017

– Anledningen till att vi inför förbudet är att eleverna ska fokusera på det de ska göra i skolan, och inte något annat, säger Daniel Yalin, lärare och arbetslagsledare på den kristna friskolan Johannesskolans högstadium.

– Vi har märkt att mobilen är stressande och störande för den som inte klarar av att hantera den. Det behövs ett lugn i klassrummet så att vi som undervisar får göra just det, fortsätter han.

En annan anledning till att Norrköpingsskolan inför mobilförbudet är att eleverna ska bli bättre på att vara sociala. Daniel Yalin berättar att beslutet har föregåtts av en testperiod i skolans matsal.

– Vi hade märkt att mobilerna störde det sociala. Eleverna skulle fotografera maten, lägga ut den på nätet och ”gilla” olika saker. De såg inte varandra eftersom mobilerna tog allt fokus. När vi införde ett förbud i matsalen började eleverna se varandra, vara mer sociala och inte vara så uppstressade.

Och nu blir mobilförbudet alltså bestående, och utökat till att gälla hela skoldagen.

Rent praktiskt kommer det gå till så att en ansvarig lärare samlar in mobilerna vid dagens början, låser in dem och sedan lämnar tillbaka dem vid dagens slut.

Skolan har tidigare haft mobilförbud under lektioner, men det har varit svårt att upprätthålla.

– Det var alltid några elever som inte lämnade in sina mobiler och ibland påstod elever att de fick viktiga samtal, vilket var svårt för oss att verifiera, säger Daniel Yalin och berättar att alla berörda föräldrar har fått telefonnummer till alla undervisande lärare för att kunna nå dem om de behöver komma i kontakt med barnen. 

Förbudet som införs gäller årskurs sex till nio, men eleverna i förskoleklass till årskurs fem har redan haft mobilförbud, berättar Daniel Yalin.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Jättepositiva, faktiskt. Föräldrarna tycker att det är jättebra. Bland eleverna har det bara varit fyra–fem stycken som sagt att de tror att det kommer bli jättejobbigt. Övriga elever har visat förståelse.

Lärarna har själva varit med att besluta om förbudet, så de är också positiva.

Flera medier har uppmärksammat skolans beslut. Daniel Yalin har intervjuats i lokaltidningen och varit med i ett SVT-inslag. Medieuppbådet har visat att de flesta människor verkar positiva till förbudet.

– Artikeln i Norrköpings Tidningar har fått 4 000 gillningar och en stor övervägande del av kommentarerna har varit positiva, säger Daniel Yalin.

Vad hoppas ni att förbudet ska få för konsekvenser?

– Det finns studier som är gjorda i England som visar att lågpresterande elever presterar bättre av ett mobilförbud. Så hos dessa elever hoppas vi att det ska synas. Men vår främsta förhoppning är att vi får lugn och ro i klassrummet.

Daniel Yalin tror att andra skolor kommer att haka på nu när Johannesskolan, och en del andra skolor, visat att de vågar införa ett totalförbud.

Han betonar att skolan inte är emot teknik på något sätt.

– Eleverna har bärbara datorer och vi använder tekniken dagligen i vårt arbete, säger han.

För att eleverna ska ha något att göra på rasterna har skolan nu inför terminsstarten laddat upp med sällskapsspel.

– Vi hoppas att eleverna ska börja umgås mer på rasterna och att det blir ett bättre klimat, säger Daniel Yalin.

– Genom ett mobilförbud slipper man ett annat problem: att eleverna fotograferar varandra och lägger ut bilderna på sociala medier. Vi som lärare har inte rätt att radera bilder, och vi har ingen möjlighet att ha kontroll över vad som händer på nätet. Så mobilförbudet får dubbel effekt.

Anledningen till att vi inför förbudet är att eleverna ska fokusera på det som de ska göra i skolan, och inte något annat.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...