Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Professor emeritus Marc Bygdeman menar att personer som vill byta kön måste acceptera att det medför ingrepp som leder till sterilisering. Foto: Lennart Isaksson / Scanpix

”Könsbyte kräver sterilisering”

Personer som byter juridiskt kön måste också genomgå de kirurgiska ingrepp som ett könsbyte innebär och som konsekvens bli sterila. Det menar Marc Bygdeman professor emeritus vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset, som under många år opererat transsexuella personer.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 apr 2013

Kristdemokraterna Annelie Enoch­son och Tuve Skånberg lade nyligen in en motion i protest mot regeringens förslag att upphäva kravet på sterilisering vid könsbyte – något de menar leder till skapandet av ett "tredje kön". Professor emeritus Marc Bygde­man är också han mycket kritisk mot det förslag från Socialstyrelsen som ligger till grund för regeringens proposition.
– Min utgångspunkt är att de som vill genomgå könsbyte måste acceptera de ingrepp som könsbytet innebär, och genomgår man de operationerna blir man steril som följd av det. Jag tycker att det ska vara en förutsättning för att man ska få byta personnummer till det andra könet, säger Marc Bygdeman.
Han menar att debatten fått helt fel fokus när den koncentrerats på steriliseringsfrågan. Om kravet på operationer ställs faller hela den debatten bort, konstaterar han.

Professor Bygdeman invänder mot skapandet av en form av "mellanting", där personer tillåts byta kön – med nytt personnummer av det andra könet – utan att några könskorrigerande ingrepp görs.
– Jag tycker att man ska ställa som krav att man måste genomgå de operationer som krävs innan man kan få ett nytt personnummer. Enligt min uppfattning bör inte en person med manligt personnummer se ut som en kvinna, eller motsatsen.

En konsekvens av lagändringen som Marc Bygdeman menar är orimlig, är att en man som bytt kön till kvinna ändå fortfarande kan bli far till ett barn, och vice versa för det motsatta könet. Om man endast gör en hormonbehandling kan man avsluta den för att bli fertil på nytt i sitt "gamla" kön. Dessutom öppnas i lagförslaget för nedfrysning av könsceller för insemination efter könsbytet.
– I dag är det så att om ett heterosexuellt par ska genomgå en donatorinsemination ställer lagen krav på en utredning om deras medicinska och psykosociala lämplighet som föräldrar, och det menar jag måste gälla här också, men det finns inte i lagförslaget.
Hur ska man då ställa sig till personer som vill byta kön utan att genomgå operationer? Utifrån sin omfattande erfarenhet menar Marc Bygdeman att den som vill byta kön måste acceptera konsekvenserna av det fullt ut.
– Min uppfattning är att personer som inte vill göra ingreppen inte är transsexuella. Antingen är man det eller så är man det inte. Man får fatta ett beslut, i det här avseendet liksom i många andra.

Det finns också ett socialt perspektiv som Marc Bygdeman menar är förbisett, när en man, som fortfarande har en mans kropp, kan räkna sig som kvinna och vice versa.
– Det här kräver en öppen diskussion. Är kvinnor exempelvis mogna för att en person som ser ut som en man kräver sin rätt att få vara på deras avdelning i badhuset? undrar Marc Bygdeman.

Marc Bygdeman menar att den hittills rådande ordningen bör få bestå.
– Tillstånd att byta kön bedöms av Socialstyrelsens rättsliga råd, som hittills haft som princip att inte tillåta en ändring av personnumret om personen inte genomgått de könsförändrande ingreppen. Min förhoppning är det att ska vara så i framtiden också.

Läs mer:

Patientförening för transsexuella stödjer KD-motion

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

Förföljelse. I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet....

Den nya gnosticismen

Ledare Letar sig in även i genusvetenskapen En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap,...