Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Konfessionella inslag i skolan ska utredas

Regeringen har nu tillsatt den utredning om konfessionella inslag i friskolor som aviserades förra året. Särskild utredare blir Lars Arrhenius, tidigare generalsekreterare för Friends. Han ska enligt direktiven se om den svenska lagstiftningen kring de konfessionella inslagen kan skärpas utan att bryta mot Europakonventionen, och föreslå hårdare kontroll av huvudmän.

Nyheter · Publicerad 12:20, 12 mar 2018

Utredningen, som ska vara klar vid årsskiftet, ska också föreslå ett förtydligande av gränsdragningen mellan utbildning och undervisning, liksom en definition av "konfessionell respektive icke-konfessionell inriktning", står det i direktivet.

Vidare ska utredaren kartläga "hur fristående skolor, förskolor och fritidshem med en konfessionell inriktning följer regelverket". Det är oklart om utredaren ska se hur regelverket kring frivilliga konfessionella inslag följs även i andra friskolor än i det 60-tal som angett att de har en konfessionell inriktning.

"Inget barn ska i någon svensk skola utsättas för direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art och all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan," skrev utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i den debattartikel i Aftonbladet där han presenterade utredningen på lördagen.

"Det finns friskolor, också med konfessionella huvudmän, som gör ett bra jobb och följer alla regler. Men det finns också aktörer som sannolikt skulle ha svårt att klara en granskning för att ta del av föreningsbidrag eller hyra en kommunal lokal".

I sin text lyfter ministern fram att "den självbekännande kristna grupp som dåvarande Folkpartiet pekade ut som olämpliga att starta skola 2006" ändå fick tillstånd året därpå.

Den skola Gustav Fridolin anspelar på är Laboraskolan, en friskola med allmän inriktning vars elever tillhör församlingen Plymouthbröderna. I höstas genomgick skolan, enligt sin hemsida, en sjätte granskning av Skolinspektionen, med resultatet att den för första gången i skolans historia slapp anmärkning.

Den tillsatta utredningen ska också ta sig an frågan om skolavslutningar i kyrkan.

Utredaren ska "undersöka om det finns behov av att ändra skollagen för att kunna göra undantag från förbudet mot konfessionella innslag, oavsett huvudman och inriktning, i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider".

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

Förföljelse. I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet....

Den nya gnosticismen

Ledare Letar sig in även i genusvetenskapen En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap,...