Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Konferens med ett tydligt evangelium

Församlingen Arken inbjuder i helgen till ännu en mirakelkonferens i Kungsängen med fokus på förbön för behövande.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 jul 2018

I mer än 30 år har församlingen Arken i Kungsängen bjudit in till mirakelkonferens. Enligt Linda Bergling, församlingens pastor, är syftet med konferensen att förmedla ett tydligt evangelium i kombination med profetiska uttryck. Man vill också ge generöst utrymme för förbön. Inför årets konferens är Linda Bergling förväntansfull.

– Vi förväntar oss alltid att mirakel ska ske. Om vi inte ser under, står vi bara för ett halvt evangelium. När vi inbjudit talare till årets konferens har vi därför satsat på dem som förkunnar ett tydligt evangelium, i kombination med att ha en profetisk tjänst.

Becky Dvorak, med bas i Kalifornien, besöker Arken för första gången. Hon beskrivs som en helandeevangelist med en profetisk tjänst. Marc Dupont, en annan av talarna, har också han en profetisk tjänst, med mer övergripande fokus på vad Gud säger till sin församling i dag, berättar Linda Bergling.

De svenska förkunnarna Peter Ljunggren och Bengt Wedemalm besöker också konferensen.

– Mirakelkonferensen är en konferens för hela familjen. För besökande barn och ungdomar kommer det erbjudas många spännande aktiviteter. Alla är välkomna, hälsar värdpastorn Linda Bergling.

Mirakelkonferensen

Datum: 14–22 juli

Var: Kungsängen

Arrangör: Församlingen Arken

Huvudtalare: Peter Ljunggren, Becky Dvorak, Marc Dupont, Bengt Wedemalm samt värdpastorerna Linda och Gunnar Bergling.

Hemsida: www.arken.org

Missionsrådet om kritiken: ”Vi är inte en kyrka”

Abortsyn. Trots både intern och extern kritik försvarar Svenska Missionsrådet den formulering i sin policy där man stöder att biståndsmedel går till abort.

Varför demonstrerar du inte nu, Ulvskog?

Ledare Nyligen beslutade EPP – partigruppen i Europaparlamentet där både de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår – att verka för ett omedelbart...

Expert om höstmörkret: "Ge dig själv en ljuspuls"

Hälsa. Ett bra sätt att mota höstdeppen är med ljus. Och det finns många knep för att fylla på kroppens ljusnivåer. Men den vackra sommaren som var, gör...