Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Konferens med ett tydligt evangelium

Församlingen Arken inbjuder i helgen till ännu en mirakelkonferens i Kungsängen med fokus på förbön för behövande.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 jul 2018

I mer än 30 år har församlingen Arken i Kungsängen bjudit in till mirakelkonferens. Enligt Linda Bergling, församlingens pastor, är syftet med konferensen att förmedla ett tydligt evangelium i kombination med profetiska uttryck. Man vill också ge generöst utrymme för förbön. Inför årets konferens är Linda Bergling förväntansfull.

– Vi förväntar oss alltid att mirakel ska ske. Om vi inte ser under, står vi bara för ett halvt evangelium. När vi inbjudit talare till årets konferens har vi därför satsat på dem som förkunnar ett tydligt evangelium, i kombination med att ha en profetisk tjänst.

Becky Dvorak, med bas i Kalifornien, besöker Arken för första gången. Hon beskrivs som en helandeevangelist med en profetisk tjänst. Marc Dupont, en annan av talarna, har också han en profetisk tjänst, med mer övergripande fokus på vad Gud säger till sin församling i dag, berättar Linda Bergling.

De svenska förkunnarna Peter Ljunggren och Bengt Wedemalm besöker också konferensen.

– Mirakelkonferensen är en konferens för hela familjen. För besökande barn och ungdomar kommer det erbjudas många spännande aktiviteter. Alla är välkomna, hälsar värdpastorn Linda Bergling.

Mirakelkonferensen

Datum: 14–22 juli

Var: Kungsängen

Arrangör: Församlingen Arken

Huvudtalare: Peter Ljunggren, Becky Dvorak, Marc Dupont, Bengt Wedemalm samt värdpastorerna Linda och Gunnar Bergling.

Hemsida: www.arken.org

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

Förföljelse. I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet....

Miljön en kärnpunkt i skapelseuppdraget

Ledare Profetröster behöver slå larm Ett kristet perspektiv handlar om att granska och analysera samhällsutvecklingen med Bibeln som karta och kompass. Det kräver ett stort mått av...