För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.
Amos 3:7

Världen idag

Kristdemokraternas partiedare Ebba Busch Thor presenterade partiets valmanifest vid en pressträff i riksdagen på onsdagen. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

KD vill lägga ned landstingen snabbt

Kristdemokraterna föreslår att staten tar över all sjukvård och att landstingen läggs ned. Det framgick när partiet på onsdagen presenterade sitt valmanifest. Där föreslås också att kvoteringen av föräldraförsäkringen avskaffas helt och att en barnomsorgspeng införs till föräldrar som är hemma med barn upp till tre års ålder.

Nyheter · Publicerad 11:49, 9 aug 2018

Sedan tidigare vill KD att staten ska ta över ansvaret för den vård som sker på sjukhusen. Nu säger KD-ledaren Ebba Busch Thor att all sjukvård som i dag ligger under landstingen ska läggas över på staten, även primärvården.

– Det är stora skillnader och ojämlikheter i vilken vård man får beroende av var i landet man bor. Det är uppenbart att landstingsorganisationen står i vägen för utvecklingen av vården, säger Ebba Busch Thor till TT.

KD vill nu att frågan utreds och att nedläggningen av landstingen sker snabbt.

– En viktig lärdom av hur man genomförde reformen i Norge är att det inte nödvändigtvis blir bättre om man drar ut på det utan tar lärdom av Norge som hade en ettårsfas som var otroligt intensiv, säger Busch Thor.

De övriga frågorna som KD vill lyfta fram i valrörelsen är trygghet, integration och jobb, äldreomsorg och familj. Det handlar bland annat om fler poliser, höjda straff, vistelseförbud för kriminella, fler äldreboenden, sänkt skatt för äldre som jobbar och höjt bostadstillägg för äldre.

På familjeområdet föreslår KD att kvoteringen av föräldraförsäkringen avskaffas helt och att en barnomsorgspeng införs till föräldrar som är hemma med barn upp till tre års ålder.

På integrationsområdet vill KD skärpa kraven på deltagandet i svenskundervisning, samhällsorientering och arbete för att erhålla bidrag. Utsatta grupper på arbetsmarknaden ska få dubbla jobbskatteavdrag för att minska bidragsberoendet. Nyanlända föräldrar med småbarn ska studera SFI i särskilda grupper, en "SFI med baby", som KD kallar det.

Asylpolitiken ska fortsatt vara stram men KD vill att rätten till familjeåterföreningen återinförs.

KD:s valmanifest

Du ska kunna lita på Sverige är temat i valmanifestet.

Prioriterade frågor är hälso- och sjukvård, äldre, trygghet, familj och integration och jobb.

Inom hälso- och sjukvård vill KD avskaffa landstingen och låta staten helt ta över ansvaret för sjukvården.

Fler äldreboenden ska byggas och en äldreboendemiljard införas för att få bort köerna.

Straffen för vålds- och sexualbrott ska höjas, straffrabatterna ses över och den automatiska tvåtredjedels-frigivningen avskaffas.

Vistelseförbud för kriminella i vissa områden ska införas.

Kvoteringen i föräldraförsäkringen ska helt avskaffas och en barnomsorgspeng införas för föräldrar som är hemma med barn upp till tre års ålder.

Kraven på svenskundervisning, samhällsorientering och arbete för nyanlända ska skärpas för att de ska få bidrag.

Dubbla jobbskatteavdrag för utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Fortsatt stram asylpolitik men återinförd familjeåterförening.

Källa: KD


 

Politiker reagerar med ilska och beslutsamhet

Bilbränderna. Politikerna reagerar starkt efter de många bilbränderna i Västsverige. – Jag blir förbannad på riktigt, säger statsminister Stefan Löfven (S)....

Det behövs en nystart

Ledare Tragedin växer. Bill Hybels har varit en av de viktigaste kristna ledarna i USA i modern tid. Som grundare och pastor för församlingen Willow Creek har han företrätt...