Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Felaktiga ultraljudsbedömningar har lett till att minst 25 blivande mammor felaktigt fått besked om att deras foster har dött. Foto: Tore Meek/Scanpix

Kalla Fakta: Läkare dömer ut levande foster

Minst 25 blivande mödrar de senaste tio åren fått felaktiga besked om att deras foster dött efter att läkare felbedömt ultraljudsundersökningar. TV4-programmet Kalla Fakta tar upp flera fall i söndagens program och konstaterar att läkare bryter mot gällande riktlinjer. 

Nyheter · Publicerad 09:12, 22 mar 2013

Felaktiga bedömningar av ultraljudsundersökningar, som leder till att läkare säger att levande foster är döda, var en av de punkter som togs upp i den anmälan mot Sverige som flera organisationer lämnat in till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Nu tar TV4-programmet Kalla fakta upp ämnet och berättar om kvinnor som fått felaktigt besked att deras väntade barn inte längre lever. Enligt förhandsinformationen om söndagens program avslöjas flera fall där läkare inte följt gällande riktlinjer och gett felaktiga diagnoser.

En av de kvinnor som drabbats är Kate Borgman, som vid två tillfällen fått besked att hon fått missfall. Hon besökte läkare i november 2010 när hon var gravid och fick ett oväntat besked efter att ultraljud gjorts.
– Läkaren sa direkt att det var ett missfall, att det inte såg normalt ut och att fostret hade kollapsat, säger hon till Göteborgsposten. Vid ett uppföljande läkarbesök fick hon på nytt samma besked, men vid ännu ett läkarbesök tre dagar senare konstaterades att hon visst bar på ett levande foster. Men då hade hon redan tagit abortpiller, och en läkare sade att en abort måste fullföljas, eftersom fostret kunde få misbildningar.
– Hon sa att det var skrapning eller fler abortpiller som gällde, säger Kate Borgman till tidningen. Men Kate Borgman ringde runt och fick höra av andra läkare att det inte skulle vara någon fara för barnet och beslutade att inte göra abort. I dag har hon 20 månader gamla dottern Kellie, som är fullt frisk. Kate Borgman gjorde en anmälan till Socialstyrelsen, men den lades ner, skriver tidningen.