Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Judar firar ljusets högtid

Ungefär samtidigt med julen firar judarna chanukka, en festlig ljushögtid med mat, dans, lekar och gåvor. I Stockholms synagoga laddar man för denna rabbinska högtid, som påminner oss om vår relation till Herren.

Nyheter · Publicerad 12:27, 23 dec 2016

Folke Holtz är van vid att guida besöksgrupper i den judiska synagogan i Stockholm. Med kort varsel erbjuder han generöst Världen idag en privat visning i den judiska helgedomen. Vi har kommit överens om att fokusera på den judiska högtiden chanukka, som i år infaller samtidigt vårt julfirande. Folke Holtz står vid chanukka-ljusstaken på plattformen i synagogan och ger en faktaspäckad historielektion.

Bakgrunden till firandet daterar sig till 160-talet f Kr. Judarna var då under det seleukidiska väldet, med nuvarande Syrien som centrum. 

– Dess kung, Antiochus IV Epifanes, ville krossa det judiska livet och göra sina undersåtar till greker, berättar Folke Holtz.

– Han ställde upp ett altare till den grekiske guden Zeus i Jerusalems tempel och förbjöd judiska seder såsom brännoffer, sabbat och omskärelse. När judarna i Jerusalem beordras offra på avgudaaltaret, vägrade prästen Matthatias från Moadim i Judeen.

För de religiösa judarna var det en stor skymf att templet blev vanhelgat. Matthatias vägran blir så upphovet till det som i historien kallas Mackabéerupproret. Och det är prästen själv och hans fem söner som leder upproret, vilket får många anhängare bland den judiska minoriteten.

Det är den äldste sonen, Judas, som blir den mest framstående ledaren för det framgångsrika upproret efter att hans far dött ett år tidigare. Mackabéerna flyr upp i bergen och inleder en effektiv motståndsrörelse mot den numerärt överlägsna syriska ockupationsmakten.

Syriernas härförare mobiliserar styrkor på sammanlagt 60 000 man och tusentals hästar. Men trots dåliga odds besegrar mackabéernas styrkor de mångdubbelt starkare arméerna vid två tillfällen. Efter tre år har de återerövrat templet i Jerusalem, renat det från de vanhelgande riterna och återinfört den judiska tempeltjänsten.

Det skedde 25 dagen i månaden Kislev (se faktaruta).

– Om inte detta skett skulle vi nog inte ha någon judisk nation i dag, menar Folke Holtz.

– Mackabéernas tappra motstånd är också en påminnelse till det judiska folket, som genom historien alltid varit trängda och förföljda, att stå upp för sina traditioner och inte ge upp trots att motståndet oftast är övermäktigt.

Framme vid chanukka-ljusstaken, som har nio ljushållare, beskriver han hur man använder det ljus som sitter i mitten (det som kallas "tjänaren" – shamash) för att tända övriga åtta ljusen. Ett nytt ljus tänds varje dag, med början från vänster, under åtta dagar. I år tänds det första på julafton, men datumen varierar år från år (se faktaruta).

I de judiska hemmen kan det finnas flera ljusstakar, som ställs i fönstren.

– I många hem har man också seden att ge en peng, chanukka-geld, varje dag under högtidens åtta dagar. Men denna högtid handlar inte om kommersialism, utan om vår egen andliga relation till Herren, betonar Folke Holtz.

– Vår strid består i att låta ljuset brinna i det andliga mörkret omkring oss. Särskilt efter Förintelsen är det viktigt att bevara det judiska. Hitler ville utplåna allt judiskt, men vi lever vidare!

– I vårt sekulära samhälle finns en beröringsskräck inför judisk tradition. De oinvigda förstår exempelvis inte den djupare meningen i omskärelsen. Därför är det så viktigt att vi värnar om detta, framhåller han.

Denna högtid handlar inte om kommersialism, utan om vår egen andliga relation till Herren.

Chanukka

Chanukka (även hanukka) är en åttadagarsfest till minne av Judas Mackabeus återinvigning av Jerusalems tempel, 164 f Kr. Den kallas även ljusfesten eller tempelinvigningsfesten. Chanukka är hebreiska och betyder just invigning.

Det berättas att när Judas och hans män, mackabéerna, var färdiga med reningen av templet ville de tända det eviga ljuset, som kallas N'er Tamid och finns i varje troende judes hem. Men man hittade bara ett litet krus med olja, som inte skulle räcka mer än en enda dag. Oljelampan fylldes och tändes, och ett mirakel inträffade: den lilla mängden olja räckte till att låta ljuset brinna i åtta dagar!

Högtiden inleds alltid den 25:e dagen i den hebreiska månaden Kislev, men eftersom de hebreiska månaderna inte överensstämmer med de västerländska, infaller detta på olika datum i vår kalender, år till år, dock vanligtvis i december. I år firas chanukka 24 december–1 januari.

Chanukka firas traditionellt med att man samlar familjen till fest, som kan pågå alla åtta dagarna, med gemensamma måltider som ofta innehåller potatisplättar som steks i olja eller karpfisk. Högtiden präglas av ljus, glädje, dans, gemenskap; ett spel med en leksakssnurra, kallad dreidel, ingår också i traditionen.

27 december kl 17 kommer det fjärde chanukka-ljuset att tändas i en stor ljusstake på Norrmalmstorg i Stockholm, under medverkan av rabbi Chaim Greisman och representanter från den judiska församlingen i Stockholm.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...