Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

JO utreder inte anmälan

Justitieombudsmannen, JO, tar inte upp den anmälan mot Migrationsverket som lämnats in av en privatperson som ifrågasätter myndighetens hantering av konvertitärenden.

Nyheter · Publicerad 12:00, 3 jan 2018

"Din anmälan är inte anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas", skriver JO Cecilia Renfors i sitt svar till Hans-Göran Björk.

Hans-Göran Björk hade anmält Migrationsverket och en av myndighetens handläggare, för hanteringen av en asylsökande kristen konvertit som nyligen fick avslag på sin asylansökan.

I beslutet, som Världen i dag skrev om den 15 december, menade Migrationsverket bland annat att det inte var trovärdigt att den asylsökande började att tro på Jesus efter att ha läst Gamla testamentet.

Den afghanske asylsökandes pastor, Stefan Beimark ifrån pingstkyrkan i Örnsköldsvik, upprördes av påståendet.

– Det känns horribelt att Migrationsverket gör anspråk på att ha den teologiska sanningen att Gamla testamentet inte innehåller något om Jesus. Det tror jag i princip ingen kristen skulle hålla med om, sa han till Världen idag.

Formuleringen om Gamla testamentet var en av de punkter i avslaget som Hans-Göran Björk hänvisade till i sin anmälan till JO.

"MV måste därför klandras och uppmanas att omedelbart sätta stopp för liknande utvärderingar om enskilda personers upplevelser av sin kristna tro," skrev han bland annat.

Att JO inte vill ta i ärendet tror Hans-Göran Björk kan bero på att hans grundläggande fråga, om hur asylsökandes rätt till religionsfrihet tillvaratas i relation till Migrationsverket, är för bred för myndigheten.

– Jag tycker att det är lite fegt, och att JO ska kunna ta i sådana saker. Men man kan anta att det tycker att det är en så pass stor principfråga att den bör dras i andra instanser.

Själv är han beredd att ta frågan till Justitiekanslern, eftersom han menar att det handlar om grundlagsbrott.

– Religions- och trosfrihet innebär inte att man har rätt att kontrollera någon persons religionsutövning på det sätt som Migrationsverket gjort, i det här fallet och många andra, säger Hans-Göran Björk.

– Framför allt tycker jag inte att en tjänsteman ska ta beslut av det här slaget utan att först ha tagit en diskussion med den diakon, präst eller pastor som stått nära personen som söker asyl efter en konversion.

I fallet med den afghanske asylsökanden så avfärdade Migrationsverket en lång rad intyg från pingstkyrkan, med kommentaren att de "inte ger stöd för att [mannen] konverterat av en genuin religiös övertygelse".

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...