Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

President Donald Trump speaks on national security Monday, Dec. 18, 2017, in Washington. Trump says his new national security strategy puts "America First." (AP Photo/Evan Vucci) Foto: Evan Vucci

Israel vill namnge ny tågstation efter Trump

USA:s beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad glädjer landets regering. Transportminister Israel Katz vill tacka den amerikanske presidenten Donald Trump genom att döpa en ny tågstation efter honom.

Nyheter · Publicerad 12:56, 28 dec 2017

Detta för Trumps "modiga och historiska beslut att erkänna Jerusalem som det judiska folkets och den israeliska statens huvudstad", säger han i ett uttalande.

Den nya hållplatsen på snabbtåglinjen mellan Tel Aviv och Jerusalem är planerad att byggas i närheten av Klagomuren — mitt i de östra delar av Jerusalem som palestinierna önskar som sin framtida huvudstad. Stationen har dock ännu inte lämnat ritbordet.

Byggplanerna retar upp palestinska ledare.

– Den extremistiska israeliska regeringen försöker kämpa mot tiden genom att tvinga fram realiteter på marken i Jerusalem, säger Wasel Abu Youssef i PLO:s verkställande kommitté.

Erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad har fördömts i en FN-resolution med stöd av 128 länder.

USA:s statsapparat står utan pengar

Skuldtak. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan...

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare Svenska värderingar kontra sanna värderingar En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration,...