Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

IS-återvändare väcker debatt

Sveriges kommuner kan inte göra något åt vuxna återvändande från Syrien eller Irak om de inte frivilligt vänder sig till socialtjänsten. Det säger Greta Berg, expert på brottsförebyggande frågor inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Nyheter · Publicerad 13:25, 17 mar 2017

Ansvaret för så kallade återvändande stod i mediernas fokus under veckan, sedan både en återvändande och den ansvariga ministern, Alice Bah Kuhnke (MP), uttalat sig i SVT:s Agenda.

Det började med att "Malik" berättade om vad han varit med om i Syrien, dit han rest för att ansluta sig till IS. Han sa också att han inte haft någon att tala med efter sin återkomst, vilket han antydde skulle kunna leda till att en återvändare begår terrordåd i Sverige.

"För om någon kommer tillbaka efter tio månaders strid och inte har någon att prata med här i Sverige finns det risk att han känner sig sviken. Han kanske tar ut det på ett visst sätt", sa Malik till reportern.

Så som lagen är skriven har kommunen ingen rätt att söka upp vuxna som återvänder från krigsområden, i de fall man ens känner till dem. Det menar Greta Berg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Personen i intervjun hade haft kontakt med Säpo men inte fått någon uppföljning. Polisen hade heller inte informerat kommunen om att han var tillbaka, antagligen för att han inte bedömdes utgöra någon fara. I det fallet är det upp till personen att själv ta kontakt med socialtjänsten om han behöver någon att prata med, säger hon.

– Men bedömer polisen att en person är en fara för säkerheten, då räcker det inte med att lämna över till socialtjänsten, särskilt inte om det är någon som begått brott. Då ska detta utredas och personen ska ställas till svars för det, och det är staten som gör det.

Mest kritik riktades efter Agenda mot kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, vars departement ansvarar för frågor gällande våldsbejakande extremism. Hon hade i intervjun lagt ansvaret för de återvändande på kommunerna och lyft fram en kommun, Umeå, som ett bra exempel på hur återvändare ska hanteras – trots att Umeå inte haft några återvändare.

Greta Berg förklarar att ansvaret för de återvändande från krigsområden i Irak och Syrien ligger på både stat och kommun, bland annat beroende på hur gammal den är som återvänder.

– Får socialtjänsten information från polisen eller Säpo om att en person under 18 år återvänt, och om polisen gjort en orosanmälan, så tittar socialtjänsten på det. Är personen farlig för sig själv, har ett brottsligt beteende eller har tankar som gör att personen lätt kan ta till vapen så kan man vidta olika åtgärder enligt LVU, Lagen om vård av unga.

Är personen över 18 så har socialtjänsten inte samma möjlighet att ta kontakt, utan då måste personen i fråga själv söka hjälp.

– De flesta kommuner i dag har en handlingsplan för att hantera dessa personer, vilket inte är detsamma som att man har en reell beredskap, säger Greta Berg, och tillägger att störst beredskap finns i Göteborg.

Hon påpekar att kommunen framför allt har ett ansvar för det förebyggande arbetet, och att inte varje kommun kan ha samma kompetens för att hantera personer som deltagit i strider eller varit i krigsområden i Irak eller Syrien.

– Kommunerna har kunskap för att tala med människor som mår dåligt av många olika skäl. Men vill man ha särskilda åtgärder för någon grupp på något annat sätt än det som gäller i dag så måste det skrivas in i lagen och så måste man också ge resurser för det, säger hon.

– Vill man till exempel inrätta ett avprogrammeringscenter av något slag så måste det vara på nationell nivå. Man kan inte kräva att exempelvis Bjursås ska ha ett sånt center.

Vill man till exempel inrätta ett avprogrammeringscenter av något slag så måste det vara på nationell nivå. Man kan inte kräva att exempelvis Bjursås ska ha ett sånt center, för de kommer kanske inte att ha någon återvändare på 20 år.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...