Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Indisk delstat på väg att förbjuda evangelisation

Snart kan det vara förbjudet att omvända någon genom ”tvång” eller ”lockelser” i delstaten Jharkhand i Indien. Utkastet till lagen var färdigt förra veckan och lagen väntas introduceras den närmsta tiden.

Nyheter · Publicerad 00:01, 10 aug 2017

I fem indiska delstater finns det en lag som på ett eller annat sätt hindrar evangelisation. Nu är en sjätte delstat på väg att få en liknande lag, skriver bland annat Hindustan Times. Det är myndigheterna i delstaten Jharkhand i nordöstra Indien som har lagt fram ett utkast till en antikonverteringslag.

Lagen kommer, om den går igenom, innebära att det blir förbjudet att försöka omvända någon genom ”tvång” eller ”lockelser”. Den som ertappas med att försöka omvända någon på ett icke godkänt sätt kan bestraffas med fängelse i tre år och böter på 50 000 rupies (cirka 6 500 kronor).

Om någon försöker omvända ett barn, en kvinna eller en person från en stamsläkt kan straffet i stället bli fyra års fängelse och 100 000 rupies.

Den som frivilligt vill konvertera blir skyldig att informera de lokala myndigheterna om anledningen till konversionen och var den skedde.

Lagförslaget väntas introduceras den närmsta tiden. Redan nu har myndigheterna dragit in det ekonomiska stödet till kristna sociala organisationer som anses missbruka pengar för att omvända människor.

Bakgrunden till lagförslaget ska bland annat vara att många personer från en lokal stam har konverterat. Företrädare för det styrande partiet BJP säger till The Indian Express att de vill bevara stammarnas kultur och religion. Chefsministern Raghubar Das har tidigare uttryckt oro över konversionerna.

Lagförslaget har mött protester från kristna kretsar. Även oppositionen ska ha kritiserat förslaget.

”En konversion är ett individuellt val”, menar man.

Enligt The Indian Express kan lagen, om den går igenom, leda till ökade motsättningar mellan BJP – och dess allierade organisationer – och kyrkan.

Vad vill våra partier göra i praktiken?

Ledare God ideologi inte tillräckligt Politiskt arbete har med nödvändighet två sidor.  Det finns en praktisk sida, som handlar om att lösa konkreta samhällsproblem. Olof Palmes ord...