Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

"Indien fritt från kristna 2021"

2021 ska Indien vara befriat från evangeliska kristna. Det målet har uttalats av hindunationalister i Indien, och kristna ledare i landet intygar att motståndet hårdnat.

Nyheter · Publicerad 16:30, 29 dec 2017

Det var vid det nationella valet 2014 som hindunationalistiska BJP tog över regeringsmakten i Indien. Partiet liksom premiärminister Narendra Modi har sina rötter den hindunationalistiska nationella frivilligkåren RSS. Och det är RSS som nu, i indisk nationell tv, har uttryckt målet att landet 2021 ska vara befriat från kristna. Det uppger Peter Paulsson, generalsekreterare för organisationen Open Doors till Världen idag.

– Nationalisterna strävar efter att den indiska nationen ska utgöra ett etniskt folk, med en enda religion och ett land. Processen är nu igång att Indien ska byta namn till Hindustan. Vi får ständiga rapporter om att hindunationalisterna går väldigt hårt åt kristna. Eftersom kristna också har haft stor framgång i landet och utgör cirka 60 miljoner människor, har de blivit speciellt utsatta. Nationalisterna vill helt enkelt få stopp på tillväxten, säger Paulsson.

Han berättar vidare att RSS, tack vare sina nära relationer till BJP, fått större möjlighet att verkställa sin agenda mot de kristna. Peter Paulsson bedömer att tiotusentals kristna hittills har tvångskonverterats.

I några av de lokala delstatsvalen i de mest folkrika staterna har BJP, efter valet 2014, ytterligare befäst sin position som det ledande partiet. Som ett resultat har friheten för kristna att utöva och dela med sig av sin tro kraftigt beskurits. 

– Kristna tolereras men det är inte tillåtet att omvända människor, säger Jay Victor (fingerat namn), pastor och distriktsledare som Världen idag möter i en by i delstaten Orissa i nordöstra Indien.

– Vi försöker därför hålla en låg profil och satsar på att bygga relationer och visa Guds kärlek i praktisk handling, förklarar han.

Han betonar samtidigt att restriktionerna inte stoppat det kristna arbetet. Tvärtom växer församlingen numerärt, och glädjen och styrkan i tron ökar hos många troende. 

– Den värme och kärlek de kristna utstrålar gör starkt intryck på människor utanför, säger Jay Victor.

Världen idag möter honom vid en jubileumsfest där organisationen ”Touching India” firar 20 år av socialt och evangeliskt arbetet här i Orissa. Ledare från hela delstaten har kommit hit och de bekräftar den bild som Jay Victor ger av läget. Det gör också grundaren avTouching Asia, svenske Håkan Gabrielsson som är verksam i Indien sedan 20 år. Trycket på kristna och andra minoriteter har hårdnat, bekräftar han. 

– Man kan likna situationen vid en krokodil som ligger och lurar i vattnet. Det kan se lugnt ut på ytan men man vet aldrig när ett angrepp kommer. På liknande sätt kan plötsligt en uppretad mobb resas upp och en allvarlig förföljelse blossa upp. 

Tidigare i år tvingades hjälporganisationen Compassion, som hjälper utsatta barn i många länder, lämna Indien. Deras konton stängdes, verksamheten ströps, tusentals utsatta barn förlorade sitt stöd och anställda tvingades sluta. Även flera av Jay Victor’s medarbetare i olika sociala projekt drabbades, eftersom de fick stöd ifrån Compassion. Men de hårdföra tagen mot de kristna uppskattas inte av alla.

– Jag har kontakt med många lokala politiska ledare som uppskattar det arbete vi gör och inser vad det betyder för landets utveckling. Att högre politiska ledare gör en annan bedömning drabbar de mest utsatta, framhåller Håkan Gabrielsson.

– Vi har också fått signaler om att andra hjälporganisationer på kristen grund hotas få sina konton indragna, om de inte uppfyller myndigheternas krav. Stå gärna med oss i bön för detta.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...