Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Roger Arnfjell på Mission international står bakom kampanjen "100 dagar med hopp". Foto: Privat

Hoppfullt budskap under 100 dagar

Med start 1 november lanserar en rad kristna aktörer ”100 dagar med hopp”. Tanken är att inspirera församlingar och enskilda till att verkligen satsa på att sprida kristen tro i landet. – Vi har världens bästa budskap, något som verkligen kan ge frihet till människor, säger Roger Arnfjell på Mission international.

Nyheter · Publicerad 21:00, 7 okt 2017

Tillsammans med flera andra organisationer vill man nu uppmuntra kristna till evangelisation. Tanken är att ge praktiska verktyg för evangelisationsinsatser under en period på året då människor söker ljus, hopp och frid. På hemsidan 100dagarmedhopp.se kan kyrkor beställa ett digitalt kompendium helt utan kostnad, som innehåller över 100 evangelisationsidéer, intervjuer och en resursbank för evangelisationsmaterial.

I kompendiet finns idéer som till exempel när Bergakyrkan delade ut 10 000 ljus i samband med en julkonsert. 

Här finns också intervjuer med representanter från växande församlingar i Sverige och vad som fungerat för dem när det gäller att nå ut med budskapet om Jesus. Många av idéerna kan på ett enkelt sätt sjösättas av den lokala församlingen oavsett storlek, menar Roger Arnfjell som fick idén med ”100 dagar av hopp”.

–  Vi pratade ihop oss med några andra som finns med som avsändare för satsningen och som jobbar med evangelisation. Det utmynnade i lite av ett upprop att satsa på evangelisation under den här perioden.

– Advent och jul är en tid på året då människor går mer i kyrkan och nås av budskapet genom sånger och annat.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder där kristen tro varit på tillbakagång. Samtidigt finns det enligt Roger Arnfjell en strömning där många verkligen längtar efter något som kan förändra och ge livet mening. Han arbetar själv mycket med nätet och ser hur många söker efter Gud.

– Ständigt söker människor på Jesus, eller bara skriver böner direkt på Google som: ”Jesus hjälp mig”. Det finns ett väldigt tydligt sökande i vårt samhälle, inte minst mot den kristna sfären.

Det som många i kristenheten i dag ser som en nackdel, att allt fler svenskar saknar grundläggande kunskap om kristen tro, kan samtidigt vara en fördel tror Arnfjell.

– Många saknar förutfattade meningar. Man har inte konfirmerats eller ens ägt en Bibel. Möter man då ett tydligt rakt vittnesbörd om vad man upplevt i tron på Jesus kan det hos mottagaren skapa nyfikenhet och leda till ärliga frågor.

Fotnot: Avsändare för satsningen är 100 % Liv, Agape Sverige, Hedvigslundskyrkan Gävle, Jesusbutiken, Junia, Mission International, Omegaskrift, Pingstkyrkan Eskilstuna, Sjöbergs förlag, Songs4theCity samt Streetchurch.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...