Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.
Rom 8:28

Världen idag

Höj statsbidragen

Ledare för åtta kristna ungdomsorganisationer skriver på Svenska dagbladet Brännpunkt att de vill ha en översyn av bidragen som Ungdomsstyrelsen varje år fördelar. "Vi tvingas lägga ned projekt för barn och unga, eller höja avgifterna med risk för att stänga ute de som inte kan betala. Vi vädjar därför till riksdag och regering att se till att bidragen är rimliga", skriver de.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2012

Det är företrädare för Credo, Svenska kyrkans unga, Equmenia, EFK Ung, SALT, Ny generation, Svenska alliansmissionens ungdom och Pingst ung som står bakom uppmaningen. De hävdar att långtidsprognoserna för bidragen inte borgar för att man kompenserar ens för inflationsuppräkning och kräver ett system som är långsiktigt förutsägbart för att ge möjlighet för organisationerna att planera långsiktigt.

"På två år har bidraget per medlem och per ungdomsförening minskat med cirka 20 procent. Trots att antalet medlemmar i ungdomsorganisationer på ett år har ökat med nästan 100 000 ungdomar är statsbidraget i kronor räknat i princip oförändrat", skriver de och menar vidare att det är ohållbart att en organisations tillväxt får till följd att de övriga organisationerna får mindre i bidrag.

I januari tillkännagav Ungdomsstyrelsen vilka organisationer som får del av bidragen detta år. Och antalet som får dela på kakan är återigen fler, 101 organisationer jämfört med 97 förra året. "Se till att barn- och ungdomsorganisationer får rimligare ekonomiska villkor genom ett höjt statsbidrag!" uppmanar artikelförfattarna.

SCB: KD långt under riksdagsspärren

Politik. Miljöpartiet tappar i SCB:s partisympatiundersökning efter krisen. Partiet får 4,7 procent. Och för Kristdemokraterna ser det riktigt dystert ut,...

Stoppade utvisning av konvertit

Europadomstolen. Europadomstolen har förbjudit den svenska regeringen att utvisa en afghansk medborgare som ansökt om asyl i Sverige.

Fler döpta inom pingst under 2015

Statistik. Antalet döpta och antalet medlemmar ökar medan församlingarna blir färre. Det är resultaten när svenska Pingströrelsen redovisar statistik för 2015.

Dubbla granskningar av Svenska kyrkan

Både Sveriges radio och Aftonbladet granskar nu Svenska kyrkan och har kommit med avslöjanden om hur pengar använts till resor och hotellvistelser...