Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.
Fil 2:4-5

Världen idag

Höj statsbidragen

Ledare för åtta kristna ungdomsorganisationer skriver på Svenska dagbladet Brännpunkt att de vill ha en översyn av bidragen som Ungdomsstyrelsen varje år fördelar. "Vi tvingas lägga ned projekt för barn och unga, eller höja avgifterna med risk för att stänga ute de som inte kan betala. Vi vädjar därför till riksdag och regering att se till att bidragen är rimliga", skriver de.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2012

Det är företrädare för Credo, Svenska kyrkans unga, Equmenia, EFK Ung, SALT, Ny generation, Svenska alliansmissionens ungdom och Pingst ung som står bakom uppmaningen. De hävdar att långtidsprognoserna för bidragen inte borgar för att man kompenserar ens för inflationsuppräkning och kräver ett system som är långsiktigt förutsägbart för att ge möjlighet för organisationerna att planera långsiktigt.

"På två år har bidraget per medlem och per ungdomsförening minskat med cirka 20 procent. Trots att antalet medlemmar i ungdomsorganisationer på ett år har ökat med nästan 100 000 ungdomar är statsbidraget i kronor räknat i princip oförändrat", skriver de och menar vidare att det är ohållbart att en organisations tillväxt får till följd att de övriga organisationerna får mindre i bidrag.

I januari tillkännagav Ungdomsstyrelsen vilka organisationer som får del av bidragen detta år. Och antalet som får dela på kakan är återigen fler, 101 organisationer jämfört med 97 förra året. "Se till att barn- och ungdomsorganisationer får rimligare ekonomiska villkor genom ett höjt statsbidrag!" uppmanar artikelförfattarna.

Muslimsk lynchmobb mördade åtta

Nigeria. En uppretad folkmassa har dödat åtta människor i samband med att de brände ned ett hus i Talata Mafara i norra Nigeria. Upprinnelsen till det...

Flera barn i explosionslägenheten

Brott. En pojke i åttaårsåldern dödades i en lägenhetsexplosion i natt. Skriven på adressen var en av männen som nyligen dömdes till livstids fängelse för...

Paradigmskifte i äktenskapsfrågan

Ett omfattande paradigmskifte har inträffat i västvärlden de senaste 50 åren, beträffande synen på sexualitet och familj. Traditionella...

När terroristerna sätter agendan

Israelkommentar. I söndags kväll var invånarna i Sderot ute och firade den regionala sommarfestivalen. Gatorna var fulla av liv i den varma sommarkvällen, och...