Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Hjärtligt Sverige-Israel när ambassadörer möttes

Två ambassadörer – en svensk och en israelisk – strålade samman i Stockholm på torsdagen. Av de spända relationerna mellan Sverige och Israel märktes inget vid mötet som ägde rum på Handelskammaren Sverige-Israel.

Nyheter · Publicerad 17:13, 13 nov 2017

Relationen mellan de båda länderna må kärva på politisk nivå, men inom näringsliv och akademi är samarbetet desto bättre. Det fastslog Israels ambassadör i Stockholm, Ilan Ben Dov, vid det välbesökta frukostseminariet. I närvaro av Carl Magnus Nesser, Sveriges ambassadör i Israel fram till i somras, talade han sig varm för de möjligheter som finns i relationerna Sverige Israel. De politiska spänningarna till trots. Handelsrelationerna är goda sedan decennier, påpekade han. Dessutom menade sig Ilan Ben Dov uppfatta alltmer "positiva" signaler mot Israel från Sveriges borgerliga partier.

– Det som slagit mig efter några få månader i Sverige är hur många vänner Israel har i det här landet. Dessutom är många förändringar på gång i Europa, i Mellanöstern och i hela världen. Och det öppnar många nya möjligheter i våra bilaterala relationer.

Ilan Ben Dov konstaterade vidare att Sverige och Israel både har stora likheter och skillnader. Israel har till skillnad från Sverige i princip inga naturresurser. Till exempel är man det enda landet i Mellanöstern som inte har olja. Han konstaterade även, med glimten i ögat, att Israel inte har någon biltillverkare.

– Det gjordes ett försök, men misslyckades fundamentalt.

Likheterna på andra områden tror han gynnar ländernas handelsrelationer desto mer.

– Sverige och Israel har båda många företag vars framgångsrecept är just innovation, forskning och teknisk know-how.

Även ländernas användande av inkubatorer för att stimulera startup-företag genom korsbefruktning mellan akademi och industri har stora likheter.

Världen idag har tidigare skrivit om Volvo Cars intresse för samarbete med israeliska startups inom bland annat självkörande bilar. Under seminariet gavs exempel på hur svensk fordonsindustri har pågående, mycket konkreta samarbeten med israeliska bolag.

Och Ilan Ben Dov underströk betydelsen och kraften av att befinna sig i innovationens och teknikens framkant. Han exemplifierade detta med Unit 8200. En mycket specialiserad del av den israeliska armen. En spjutspets som bland annat fokuserar på underrättelseverksamhet via signalspaning och annan avancerad IT. Den främsta rekryteringsbasen är talangfulla israeliska 18-21-åringar.

– Det har visat sig att 90 procent av startupföretagen vi i dag ser i Israel har sina rötter i personer som tidigare tjänstgjort vid just den enheten.

Carl Magnus Nesser å sin sida underströk betydelsen av det goda samarbetet mellan ambassaderna, regeringarna samt handelskammaren.

– 2013 satte den svenska regeringen Israel som en prioriterad marknad för export. Det var en tydlig politisk signal på området, sa Nesser.

I kölvattnet av detta har det skett omfattande insatser från båda länderna att skapa mötesplatser för att skapa affärer, bland annat inom biotech. Som en sådan mötesplats nämnde han innovationskonferensen i Stockholm förra våren där man talade om Israel i termer av "vår nya innovationspartner".

– Förra hösten koordinerades till exempel statssekreterare Oscar Stenströms besök i Israel med den största delegationen någonsin inom svensk high-tech.

Carl Nesser är imponerad över det arbete som görs från näringslivet i de båda länderna.

– Den svenska ambassadens uppgift är att fungera som en katalysator och jag ser hur otroligt skickliga företrädarna för företagen är när det kommer till att skapa affärsmöjligheter.

Sverige och Israel har båda många företag vars framgångsrecept är just innovation, forskning och teknisk know-how.

Politiker vill utreda tredje juridiskt kön

Sverige. En majoritet av partierna i riksdagen är positiva till att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige, visar en rundringning som...

Turismen till Israel ökade med 25 procent förra året

Israel. Att semestra i Israel är mer populärt än någonsin och förra året tog landet emot mer än 3,6 miljoner turister. – Ett fantastiskt rekord – vi har...

Väckelseländer kan följa USA att erkänna Jerusalem

Israelkommentar Jerusalem. Kristna väljares inflytande på staters Israelpolitik 2017 var ett märkesår för staten Israel på fler än bara ett sätt. Året markerade flera viktiga jubiléer, såsom 120 år sedan den första...