Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Hillsong slog dop-rekord 2017

Förra året var framgångsrikt för Hillsong i Sverige och församlingen gläds över alla som blev frälsta och lät döpa sig under 2017. – Allas vår belöning är att se människor få ett personligt möte och relation med Jesus, säger pastor Andreas Nielsen.

Nyheter · Publicerad 19:10, 4 jan 2018

2017 har varit ett händelserikt år för Hillsong i Sverige. Och när pastor Andreas Nielsen ska summera det gångna året är antalet dopförrättningar i församlingen en stor källa till tacksamhet.

– Vi har sett drygt 2 800 dokumenterade frälsningsavgöranden och vi hade all time high med 357 döpta, säger han.

Förklaringen tror han ligger i att man i allt det man gör pekar på Jesus, en personlig relation med honom och människors frälsning.

– Vi har sett en ökning varje år, eftersom folk kommer till kyrkan och kommer till tro. Vi har till exempel aldrig en samling utan att göra en frälsningsinbjudan. Men ju större församlingen blir desto större blir utmaningarna. Man måste kämpa för att göra saker enkla. Vårt fokus är att vinna människor och att göra lärjungar av dem.

Siffror i all ära, men Andreas Nielsen vill understryka att bakom dessa ligger ett enormt engagemang bland församlingsmedlemmar som tar kontakt med människor, bygger relationer med dem och får dem till kyrkan.

– Essensen ligger i att koppla människor till Gud och koppla dem till en lokal församling. Allas vår belöning är att se människor få ett personligt möte och relation med Jesus.  Det är det vi lever för.

En central punkt i att bevara människor i tron är omvändelsedopet, menar Andreas Nielsen. Men också att uppmuntra dem att omsätta det man fått uppleva i sin vardag.

– Det man delar med sig av blir verkligt för en själv. Ett hemligt kristet liv är svårast att bevara. Därför är också gudstjänster viktiga. Psalm 92:13 säger att ”den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra.”

Varje söndag samlas cirka 5 000 personer till gudstjänst på de sex platser i Sverige där Hillsong finns i dag. Det finns dock inga planer på att plantera fler församlingar i landet under 2018, enligt Andreas Nielsen.

– Vi har inte haft en strategi att hela tiden addera fler orter. Platserna vi i dag finns på har varit öppningar som vi känner att Gud har gett oss. Vi har inte själva sökt efter dem.

Han tror att den kanske största utmaningen för Hillsong är att göra rum för fler människor. Till exempel i hemgrupper, så kallade Connectgrupper som i Hillsongs fall kan se väldigt olika ut beroende på bakgrund, livssituation och förutsättningar. 

– Vi arbetar idag på samma sätt som när vi var 200 medlemmar. Det behöver hela tiden finnas fler människor som öppnar upp sina liv för sina medmänniskor, tar ansvar och vill vara ledare. Det är först när människor känner att det finns plats för dem i andra församlingsmedlemmars liv som de känner att det finns en plats för dem i kyrkan.

Löfven redo kompromissa för en ny regering

Politik Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering. Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Göteborg. Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger...

Varför tiger medierna om Elidas Israelresa?

Ledare Journalistik om Israel Medieuppbådet var stort när Elida anlände till Israel i förra veckan. Från israeliska medier vill säga. Stora tv-kanaler och tidningar var på plats...

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Vigsel. Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t...