Folk /…/ sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."
Markus 7:37b

Världen idag

Fyra kvar i Visbys biskopsval

Nästa vecka avgörs vem som blir ny biskop i Svenska kyrkan på Gotland. Inga djupare skiljelinjer framkom när de fyra toppkandidaterna frågades ut i Visby domkyrka nyligen, då de beskrev sig med ord som "skapelseteolog", "varmkyrklig" och "med mångkyrklig bakgrund".

Nyheter · Publicerad 13:15, 9 feb 2018

Allra flest röster i nomineringsvalet, som hölls i januari, fick Thomas Petersson, domprost i Växjö. Näst flest fick Louise Linder, församlingsherde i Svenska kyrkan i San Francisco, USA.

Därefter kom Jonas Lindberg, enhetschef i Uppsala domkyrkoförsamling, och Mikael Bjerkhagen, som bland annat är kyrkoherde i Kungliga hovförsamlingen.

I domkyrkan fick kandidaterna svara på hur de ställer sig till religionsdialog och ekumenik, Svenska kyrkan i utlandet och begreppet folkkyrka, bland mycket annat. Till skillnad från de andra kandidaterna hade Jonas Lindberg inte mycket erfarenhet av religionsdialog, även om han mött enstaka asylsökande som velat konvertera till kristendom.

– Jag försöker förklara att deras negativa erfarenheter inte gäller för hela den religionen. Men jag blir glad över att de vill bli kristna, de upplever att det är så viktigt för dem, sade han, enligt ett referat i Kyrkans tidning.

Jonas Lindberg berättade att han inspireras av ignatiansk spritualitet, och beskrev sin teologiska bakgrund som "mångkyrklig".

– Jag har erfarenhet av många fromhetstraditioner, låg- och högkyrklig, karismatisk och Mälardalsfromhet, sade han.

Thomas Petersson talade mycket om Jesus när han skulle beskriva sin teologiska profil.

– För mig blir det personliga mötet med Jesus så viktigt, att möta Bibeln utifrån att se vem Jesus är, vad Jesus gjorde, sade han.

– Det är lätt att prata mycket om Gud i vår tid. Men tappar man bort Jesus, så tappar man också bort riktningen till Gud.

Louise Linder, som beskrev sig som en " skapelseteolog", menade att hennes erfarenheter som legitimerad psykoterapeut i någon mån kompenserade hennes avsaknad av en teologie doktorsexamen.

– Det har gett mig en fördjupad kunskap om människor och organisationer, sa hon.

På frågan om vad som är en folkkyrka för henne svarade hon:

– En kyrka som är öppen, en inkluderande kyrka, inte en kyrka där man tar reda på hur mycket någon tror vid dörren, sa hon.

Mikael Bjerkhagen beskrev sin kyrkliga profil som "varmkyrklig".

– Det viktigaste för mig är att Gud har blivit människa och delar vår verklighet och att Kristus sträcker ut sin famn mot alla, sade han. 

Alla kandidater fick frågan om hur de skulle hantera samkönade vigslar. De svarade att de följer kyrkans ordning, vilken säger att inte den enskilde prästen men väl församlingen måste tillhandahålla vigsel.

– Jag lever själv i en samkönad relation och vill att de som leder en vigsel ska göra det helhjärtat, sade Mikael Bjerkhagen.

Biskopsval Gotland

Biskop Sven-Bernhard Fast avslutar sin tjänst i slutet av maj. Därför väljs nu en ny biskop av 200 personer på Gotland och i församlingarna inom Svenska kyrkan i utlandet, som sorterar under Visby stift.

De röstberättigade är alla präster och diakoner som är anställda i Visby stift på Gotland och i Svenska kyrkan i utlandet, liksom lika många särskilt utsedda elektorer. Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter har också rösträtt.

Om ingen får mer än hälften av rösterna i valet nästa torsdag, går de två kandidaterna med flest röster vidare till en andra valomgång.

(Källa: Svenska kyrkan)

300 präster beskylls för sexövergrepp på barn

USA. En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler...

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare Samtalsklimat Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare...

Valet börjar i dag – för utlandssvenskarna

Val. Svenska medborgare utomlands får börja förtidsrösta redan i dag. Över en halv miljon svenskar bor utomlands och av dessa får cirka 165 000 rösta – motsvarande 2,2 procent av samtliga som är röstberättigade i valet i Sverige.

Kristersson toppar förtroendemätning

Politik. Förtroendet för Ebba Busch Thor ökar mest Ulf Kristersson (M) fortsätter ha ett stabilt förtroende bland väljarna enligt Novus senaste mätning. Den som gått starkast framåt senaste månaderna...