Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Frälsningsarmén drar igång en ny kampanj för att belysa hur utbredd utsattheten är. Foto: Jonas Nimmersjö

Frälsningsarmén tar strid mot psykisk ohälsa

Frälsningsarmén lanserar nu en kampanj under rubriken ”Sätt punkt för utsattheten.” Man vill uppmärksamma den tilltagande problematiken med bland annat hemlöshet, psykisk ohälsa och människohandel.

Nyheter · Publicerad 08:00, 15 apr 2018

”Allt fler befinner sig i akut hemlöshet. Bland dem är många föräldrar med barn under 18 år. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat lavinartat de senaste åren och substansberoendet går ner i åldrarna. Många äldre lider av ensamhet och/eller knaper ekonomi. Människohandel i form av arbete under slavlika förhållanden och sexhandel pågår för fullt framför våra ögon.”

Med de orden introducerar Frälsningsarmén i ett pressmeddelande sin nya kampanj som kommer att synas i tryckta och digitala nyhetstidningar och i sociala medier.

– I våra sociala verksamheter och kårer över hela vårt land möter vi dem som fallit offer för dessa omständigheter. Det känns viktigt för oss att lyfta fram hur verkligheten ser ut, säger Christine Samuelson, varumärkesansvarig på Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén är kända för sitt breda sociala arbete där man möter skilda grupper med olika typer av problematik. Många av de utsatta är personer som hamnat snett på grund av exempelvis fattigdom, något som i sig kan höra ihop med psykisk eller fysisk ohälsa och ibland alkohol- och/eller drogmissbruk.

Tanken med kampanjen är både att informera om hur situationen faktiskt ser ut för många människor, men även att samla in pengar för att kunna hjälpa fler.

– Vi gör detta utifrån våra kristna värderingar och vi ser människan bakom utsattheten. Vi vill också ingjuta hopp om att det finns hjälp att få, både andligt, själsligt och materiellt, säger Christine Samuelson.