Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Palestinier i Gaza City bränner hemmagjorda israeliska och amerikanska flaggor som en protest mot ett väntat besked från USA om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Foto: Khalil Hamra / AP Photo / TT

Förväntan och ilska inför USA-uttalande

Kommer USA:s president Donald Trump att erkänna västra eller hela Jerusalem som huvudstad i Israel, och kommer han i så fall att annonsera en flytt av ambassaden? Och vad kan han förväntas säga om en framtida fredsplan? Det är frågor som omvärlden ställer sig inför det utlovade uttalandet från Vita huset på onsdagskvällen.

Nyheter · Publicerad 15:12, 6 dec 2017

I Israel knyter man stora förhoppningar till ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Det säger Anders Persson, statsvetare och Mellanösternforskare vid Lunds universitet, som för närvarande befinner sig i Israel.

– Människor här är väldigt försiktiga och inget tar ut något i förskott. På utrikesdepartementet tar man emot beskedet med försiktig optimism, men också med stor osäkerhet om vad det ska innebära konkret, säger han.

– Och från palestinsk sida hörs de sedvanliga fördömandena och olika typer av protester.

Mycket är fortfarande osäkert vad gäller det förväntade utspelet. Någon tidtabell för en ambassadflytt finns inte, även om Jerusalem Post hänvisade till tjänsteman i Vita huset som sagt att det handlar om fyra år.

Anders Persson tror dock att fler länder lär följa efter om USA gör allvar av en flytt.

– Det är nog rimligt att anta att det skulle bli tal om en del mindre, nyare länder som håller på att etablera sina diplomatiska förbindelser. Sedan är det svårt att se att just Sverige skulle göra det inom en snar framtid.

En politiker som sedan länge förespråkat en flytt av den svenska beskickningen från Tel Aviv till västra Jerusalem är kristdemokraten Tuve Skånberg. Hans argument är att Israels parlament, president, Högsta domstolen och olika departement finns i Jerusalem, inte i Tel Aviv, och att Israel självt ser Jerusalem som sin huvudstad.

– Man har ambassader i det som är landets huvudstad. Det gör man av respekt mot landet i fråga och det är svårt att se varför man skulle göra ett undantag för Israel, säger han.

– Det har heller aldrig varit huvudstad för något annat land eller för något annat folk än judarna.

Anders Persson betonar att Donald Trump kan välja att uttrycka sig på olika sätt kring erkännandet.

– Antingen erkänner han västra Jerusalem som huvudstad, vilket är okontroversiellt, säger han.

– Om han säger att "det förenade" eller "hela" Jerusalem är huvudstad, så är det kontroversiellt, eftersom palestinierna önskar östra Jerusalem som sin huvudstad. Eller så säger han bara "Jerusalem". Och då vet ingen riktigt vad han menar.

Dessutom väntas Donald Trump säga något om hur hans administration ser på en framtida fredlig lösning av konflikten mellan israeler och palestinier.

– Det kan bli för första gången han nämner en tvåstatslösning som modell, vilket kan få också Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att börja föra fram tvåstatslösningen, säger Anders Persson.

– Men Trumps vision av en tvåstatslösning lär vara annorlunda än den gängse, med en betydligt mindre framtida palestinsk stat än vad till exempel den svenska regeringen önskar.

Tuve Skånberg tror inte att fredsprocessen kan bli mer skadad av USA:s agerande än den redan är.

– En fred kan bara förhandlas fram mellan israeler och palestinier, och Israel har om och om igen räckt ut sin hand, medan palestiniernas ledare konsekvent slagit bort den, säger han.

– Det är hög tid att president Mahmoud Abbas inser att han måste använda den tid han har kvar för sitt folks bästa och acceptera israelernas inbjudan om förhandlingar. Att trappa upp våldet gagnar inte hans folk.

Europaparlamentariker Lars Adaktusson (KD) konstaterar att Jerusalem i praktiken är huvudstad i Israel, i och med att parlamentet, premiärministerns kansli och olika myndigheter finns där.

– Men frågan om Jerusalems status måste vara föremål för förhandling och uppgörelse i en framtida hållbar lösning, och är inte löst genom att USA fattar det här beslutet. Och så är det med många andra frågor också i den här konflikten, säger han.

– Nu är det en enskild politisk handling från ett enskilt land som vi talar om, vilket det också var när Sverige erkände Palestina som stat. Jag tror att det hade varit en styrka om USA fattat beslutet efter att parterna suttit ner och förhandlat med varandra.

Han tycker det är svårt att förutsäga vad erkännandet kommer att leda till.

– Kortsiktigt kan vi redan se att det blir uppvigling till gatuvåld och oroligheter. Vad resultatet blir på längre sikt är nästan omöjligt att säga.

Jerusalem

I samband med vapenstilleståndsavtalet 1949 mellan Israel och arabstaterna delades Jerusalem, och östra delen av staden underställdes Jordaniens styre. Området erövrades av Israel under kriget 1967, och den uppdelade staden betraktades återigen som enad.

Men FN betecknar annekteringen som olaglig och i de flesta icke-israeliska förslag om en tvåstatslösning presenteras östra Jerusalem som palestinsk huvudstad mer eller mindre utifrån 1967 års gränser.

Israel har alltid motsatt sig en delning av Jerusalem och stadens status är en av fredsförhandlingarnas svåraste frågor.

I april förklarade Rysslands regering att man ser västra Jerusalem som huvudstad i Israel.

Adaktusson: "Återupprätta relationen med Israel"

Talar i riksdagen När Lars Adaktusson (KD) under onsdagen stiger upp i talarstolen i riksdagen för första gången är det för att efterlysa en ny svensk politik för...

Valet i Bayern slutade i en katastrof för kristsociala CSU

Nyhetskommentar Utrikeskommentar. Framgångar leder inte sällan till mättnad, lättja, självgodhet och en osund självbild. Psykologiska element som dessa finns förvisso bakom...