Folk /…/ sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."
Markus 7:37b

Världen idag

Pär Nyman Foto: Uppsala universitet

Forskare: Vi har ingen politisk agenda

Pär Nyman, forskare på Uppsala universitet, är den som är ansvarig för utskicken "Till nyblivna föräldrar". Han framhåller att de enbart är intresserade av effekterna av information, och inte har något intresse av att påverka föräldrarnas val.

Nyheter · Publicerad 10:51, 28 maj 2018

Han lyfter fram att syftet med utskicket är att bidra till den nationalekonomiska forskningen om hur vårt beteende påverkas av ekonomiska incitament.

– Vi vet förvånansvärt lite om huruvida vi behöver information om skattesystemet för att vi ska ta hänsyn till det när vi fattar olika typer av beslut. Det är det vi vill komma åt när vi valt att rikta brevet just till nyblivna föräldrar. Här är nämligen de effekter som jobbskatteavdraget ger upphov till relativt okända.

Hur ser du på kritiken att detta är ensidig information som, vare sig ni vill eller inte, påverkar föräldrar i deras val?

– Jag förstår den poängen, men det är inte alls vår avsikt. Vi har ingen politisk agenda och vi har inte med någon information som inte är korrekt. Vi är också noga med att inte ha med några uppmaningar eller hävda att vi tycker att man bör fördela ledigheten mer jämnt. 

– Utskicket har också godkänts av SCB:s uppdragsråd och av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, säger Pär Nyman.

– För nästan alla som får barn så är nog inte ekonomin det viktigaste, men här belyser vi bara ekonomin för att se om just den informationen har någon effekt. 

Exakt hur uppföljningen av brevet ska gå till är oklart. Forskarna vet inte vilka familjer som fått brevet men kan med hjälp av Statistiska centralbyrån som administrerat utskicken, i framtiden se hur mycket dessa personer arbetat.

Militär: Trossamfunden viktiga vid kris

Beredskap. Trossamfunden skulle få en stor roll om Sverige hamnade i kris eller krig. Det menar militären Tommy Jeppsson, chefredaktör för tidningen Vårt...

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare Samtalsklimat Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare...

300 präster beskylls för sexövergrepp på barn

USA. En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler...