Folk /…/ sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."
Markus 7:37b

Världen idag

”Forskarbrev om föräldraledighet oetiskt”

Forskare vid Uppsala universitet har skickat ut ett ”informationsbrev” till nära 40 000 familjer i Sverige där man berättar om ekonomiska fördelar med att båda föräldrarna arbetar under barnets första levnadsår. Att försöka påverka föräldrars val under neutral forskningsflagg är oetiskt, menar kritiker.

Nyheter · Publicerad 10:49, 28 maj 2018

Brevet från Uppsala universitet har rubriken ”Till nyblivna föräldrar”. Det bär Uppsala universitets logotype och kommer från statsvetenskapliga institutionen. I texten förklarar forskarna att fördelningen av föräldraledigheten påverkar hur stort jobbskatteavdrag man får. Om en person är hemma ett helt kalenderår innebär det att man går miste om ”ganska stora summor”, är budskapet i brevet.

Man konstaterar vidare i fet stil att det är ”mycket lönsamt att arbeta minst 5 månader under 2018” och avslutar med att fråga om detta kanske ”är någonting ni vill ta hänsyn till när ni planerar hur mycket ni ska arbeta resten av året?”

Susanne Nyman Furugård på Power to Parents 2018 arbetar för att lyfta fram små barns behov inför valet, och hon är starkt kritisk till forskarbrevet från Uppsala universitet.

”Att det är bra att föräldrar delar lika på föräldraledigheten är en politisk åsikt – inte fakta” skriver Susanne Nyman Furugård tillsammans med Madeleine Lidman på kampanjens webbplats.

”Vilket ansvar tar forskarna och Uppsala universitet för hur de har påverkat familjernas beslut, om det leder till att barn inte får tillräckligt med tid för att utveckla en trygg anknytning och andra grundläggande behov?”

– Vi fick tips från flera håll av föräldrar som fått breven och som tyckte att det hela var märkligt, berättar Susanne Nyman Furugård för Världen idag.

Hon säger att hon själv reagerade på den knapphändiga informationen i brevet om vad som var projektets syfte. 

– Vi arbetar hela tiden med att uppmärksamma all forskning kring barns behov som föräldrar inte får del av och som är jätteviktig för beslutet om föräldraledigheten och vilken barnomsorg man sedan väljer. Därför såg vi direkt att det här var väldigt ensidig information.

Hon menar att även om forskarnas ambition bara är att ge information och sedan mäta effekterna av denna, och inte att påverka åt något håll, så är det likväl påverkan. 

– De påverkar viktiga beslut för föräldrarna. Att då gå ut med en enskild ekonomisk aspekt och influera föräldrar i ett sådant här stort beslut, det är etiskt mycket tveksamt.

Susanne Nyman Furugård tycker att det är sorgligt att debatten kring föräldraledighet handlar så mycket om kronor och ören och om fördelarna för de vuxna, och så lite om barnen och deras behov.

– Många har tyvärr köpt idén om att detta är ett ekonomiskt beslut, det är den synen som myndigheter och politiker matat ut för att driva på för regeringens jämställdhetsmål om att alla ska göra lika. Det är barnen och deras välmående som borde stå i centrum.

Militär: Trossamfunden viktiga vid kris

Beredskap. Trossamfunden skulle få en stor roll om Sverige hamnade i kris eller krig. Det menar militären Tommy Jeppsson, chefredaktör för tidningen Vårt...

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare Samtalsklimat Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare...

300 präster beskylls för sexövergrepp på barn

USA. En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler...