Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Jakob Rönnerfors, pastor i United Göteborg, beskriver församlingens namnbyte som ett naturligt steg. "För oss har det varit viktigt att landa i en egen identitet", säger han.

Församlingen United i Göteborg byter namn

Församlingen United i Göteborg byter namn till Centro. Därmed lämnar man nätverket United Global samtidigt som man bevarar sina nära band med United Malmö som planterade Göteborgsförsamlingen.

Nyheter · Publicerad 12:52, 9 jan 2018

United Göteborg startade som församlingsplantering inom Pingst hösten 2013. Samtidigt har man fungerat som en fristående kyrka i nätverket United Global.

– Nätverket har förändrats de senaste åren och vår församling i Göteborg har haft sin unika utveckling, berättar församlingens föreståndare och Lead Pastor, Jakob Rönnerfors i ett pressmeddelande.

– För oss har det varit viktigt att landa i en egen identitet och namnbytet är en naturlig konsekvens av detta, säger han.

Namnet Centro är ett internationellt ord för centrum och markerar att församlingen vill knyta an till det mest centrala i evangeliet.

– Vår ambition är att försöka skala bort sådant som står i vägen för detta tidlösa, livsförvandlande och enkla budskap, säger Jacob Rönnerfors.

Göteborgsförsamlingen är en pingstförsamling men samtidigt tillämpas den lutherska syndabekännelsen i gudstjänsten varje söndag. Här finns likheter med den utveckling som ägt rum i United Malmö.

– Vi har gjort en teologisk resa där Luther varit och är en stor inspiration, menar Jakob Rönnerfors.

Till Världen idag framhåller han dock att församlingen inte, i likhet med United Malmö, tänker ansöka om medlemskap i EFS.

– Nej, där skiljer vi oss åt. Vi har en mer frikyrklig syn på ämbeten och sakramenten.

Ni startade som en församlingsplantering av United Malmö, hur är er relation till dem i dag?

– Jättebra. Vi har så otroligt mycket att tacka Magnus och Gunilla och hela United Malmö för. Utan dem hade vi inte existerat i dag. Att ha varit en del av den varma gemenskap och spännande resa som präglat United har varit ovärderligt för oss som kyrka.

– Relationen till Malmö har också haft avgörande betydelse för mig personligen och jag är övertygad om att United Malmö fortsatt kommer att betyda mycket för oss.

Centro kommer däremot inte med automatik att bli medlemmar i det nya nätverket Re:formera. Till Världen i dag säger Jakob Rönnerfors att församlingen ännu inte tagit ställning till ett eventuellt medlemskap.

För oss har det varit viktigt att landa i en egen identitet och namnbytet är en naturlig konsekvens av detta.

USA:s statsapparat står utan pengar

Skuldtak. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan...

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare Svenska värderingar kontra sanna värderingar En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration,...