Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Förre SR-vd:n kritisk till svärandet i public service

Det ska inte förekomma något "rutinsvärande" inom public service, alltså skattefinansierade Sveriges Radio och Sveriges Television. Det menar Mats Svegfors, som var vd för Sveriges Radio fram till 2012.

Nyheter · Publicerad 07:20, 15 nov 2017

Mats Svegfors var med om att ta fram den svordomspolicy som Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, UR, publicerade 2011.

"Vår ståndpunkt är att alla som kan uppfattas som företrädare för Sveriges Radio/Sveriges Television/UR bör visa särskild medvetenhet vid bruk av svordomar i programmen. Vi rekommenderar därför återhållsamhet i användningen", skrev Mats Svegfors, Eva Hamilton och Erik Fichtelius.

I dokumentet står det att både enskilda och organisationer under en längre tid klagat på "svordomar och andra så kallade fula ord i sändningarna".

Men språkbruket i radio och tv fortsätter att uppröra människor, så som Världen idag skrivit.

Vad Mats Svegfors anbelangar så gäller fortfarande de riktlinjer som cheferna inom public service slog fast 2011.

– Det finns en policy, och den säger att svordomar i princip inte ska förekomma. Sedan gäller det här framför allt de egna medarbetarna, medan man bara i begränsad utsträckning kan råda över vad gäster säger, förklarar han för Världen idag.

Mats Svegfors berättar att han skrev om policyn i SR:s interntidning samma år som policyn kom.

– Jag skrev att svordomar får användas och rent av bör användas när det är motiverat, som i konstnärliga och dokumentära sammanhang. Men det är mycket sällan som det är fallet.

Men en god språkanvändning handlar inte bara om svordomar, menar Mats Svegfors.

– Det är inte bara så att språket ska vara vårdat, utan språkanvändningen ska vara mycket medveten i public service. Det vill säga att det inte ska finnas något slarvigt språkbruk, utan språket ska användas med alla sina nyanser och uttrycksmedel, och det innebär att allt "rutinsvärande" ska bort.

Att språket kan variera beroende på sammanhang, program och publik, tycker Mats Svegfors är något självklart.

– Det är ingen tvekan om att det varierar mellan redaktioner och mellan kanaler. På P3 som är en ung kanal har man en större konkurrens om lyssnarna. Men att slarva med språket uttrycker egentligen förakt mot unga lyssnande, som att man utgick från att de inte skulle ha språkliga ambitioner. För det har de så klart, säger Mats Svegfors.

Han tycker att man ska vara särskilt försiktig med svordomar i program som riktar sig till barn och ungdomar.

– När jag var barn förekom det nästan inte att man svor, och jag minns fortfarande hur jag knäppte händerna och bad Gud om förlåtelse de gånger jag svurit. Men också i dag tror jag att barn tar detta på mycket större allvar än vad vi vuxna gör, säger han.

– I barnprogram borde det vara uteslutet att svära.

Att avstå från att svära är att visa respekt inte bara för barn, vars språk håller på att utvecklas, utan för människor som störs av ett slentrianmässigt åkallande av Gud eller djävulen.

– Även om man inte skulle bry sig om eller stötas av svordomar själv, så är det att visa respekt för andra människors helighet att avstå från att använda dem, säger Mats Svegfors.

– Den här hänsynen ska man för övrigt inte tänka på bara i relation till svordomar. Det ska vilja mycket till för att man ska häda något som är heligt för en annan människa. 

Som exempel tar Mats Svegfors konstnären Lars Vilks, vars teckning av profeten Mohammed som hund utlöste indignation och protester 2007.

– Jag säger ja till den konstnärliga friheten. Men liksom all frihet inrymmer den ett ansvar. Jag anser inte att en konstnär ska sättas i fängelse för att han avbildar Mohammed som en hund. Men jag kräver att han är väldigt medveten och övervägd, och inser att det kan innebära ett rejält dilemma.

– Själv har jag en liberal kristen tro, men jag stöts ändå när det som är heligt för mig kränks.

Protest mot svordomar

Radioprofilen Hans-Göran Björk anmälde tidigare i höst bland annat SVT-progammet Ebbots ark till Granskningsnämnden, med det frekventa svärandet som motivering. Granskningsnämnden avslog anmälan och påminde om att inget program fällts för svordomar sedan 1992.

Programledaren Ulf Elfving reagerade så starkt på alla svordomar i Kristallengalan i SVT den 1 september att han skrev en insändare som delats drygt 16 000 gånger på Internet.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...