Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Fruktan sprider sig i Bangladesh efter att fyra bloggare och tre andra personer dödats, troligen av radikala islamister. "Ateistiska bloggare" blivit ett samlingsnamn för sekulära regimkritiker och fritänkare, och många har gått under jorden eller flytt landet. Foto: Bernat Armangue

FN-rapportör: Även frihet att välja bort religion hotad

Rätten att välja religion eller tillhöra en minoritetsreligion är hotad på många håll i välden. Men ateister och andra icke-troende hör oftast till de allra mest utsatta och förföljda i länder med svag religionsfrihet, enligt en ny rapport.

Nyheter · Publicerad 18:29, 23 dec 2016

"Freedom of Thought 2016", som sammanställs av Internationella humanistunionen (International Humanist and Ethical Union, IHEU), dokumenterar diskriminering och förföljelse av humanister, ateister och icke-religiösa i alla världens länder.

Här kan man bland annat läsa att hädelse är förbjudet i minst 59 länder, med fängelsestraff eller i vissa fall dödsstraff, som påföljd. Tjugotvå länder har lagar mot apostasi, det vill säga, man förbjuder människor att lämna en viss religion.

Rapporten fokuserar på möjligheten att leva utan en religion, eller som uttalad ateist, i ett land. Och FN:s nye expert på religions- och trosfrihet, Ahmed Shaheed, påminner i förordet om att "rätten till frihet från religion eller livsåskådning är lika grundläggande som rätten till att ha en religion".

I sin rapport konstaterar IHEU bland annat att familjelagarna i en del länder förhindrar uttalade ateister att ingå äktenskap eller fråntar dem rätten till sina barn. I länder där religiös tillhörighet registreras i identitetshandlingarna är det ofta förbjudet eller omöjligt att registera sig som icke-religiös.

I en del länder, såsom Libanon, väljs parlamentsledamöter eller regeringsmedlemmar utifrån särskilda religiösa kvoter, vilket utesluter personer som inte identifierar sig med någon religion alls.

I Bangladesh har "ateistiska bloggare" blivit ett samlingsnamn för sekulära regimkritiker och fritänkare som dödshotats och i en del fall huggits ner på öppen gata av anhängare till islamistiska rörelser eller partier.

"Faktum är att diskriminering av icke-religiösa ofta uppstår, inte av en önskan om att skada ateister, utan av en önskan att hjälpa en eller fler religioner. Statens främjande av religion är en av de vanligaste formerna av diskerimining av atister", står det i rapporten.

Bob Churchill, kommunikationschef för IHEU och redaktör för rapporten, påpekar i förordet att ett starkt hot mot tanke- och åsiktsfrihet, inte i minst i Europa, just nu är "nationalistisk populism":

"I en del länder försöker – och på sina håll lyckas – populistiska rörelser kopplade till religiösa värderingar återupprätta eller förstärka religiösa privilegier i det offentliga rummet, eller begränsa rättigheter och friheter för alla i namn av religiösa värderingar."

Bob Churchill ger exempel från presidentval i Bulgarien, Moldavien och USA, liksom sittande regeringar i Polen och Ungern, och påpekar "den högst verkliga risken, i länder med nationalistisk populism, att liberala religiösas och icke-religiösas rätt att uttrycka humanistiska idéer urholkas eller till och med försvinner."

Hädelse är förbjudet i minst 59 länder, med fängelsestraff eller i vissa fall dödsstraff, som påföljd.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...