Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Fördrivna av IS, bortglömda av FN. Situationen för kristna minoriteter är allvarlig. Foto: Cengiz Yar / TT

"FN har misslyckats att skydda religiösa"

Lidandet för världens förföljda kristna har förvärrats genom att Förenta nationerna misslyckats med att upprätthålla religionsfrihet. Det slår Alliance Defending Freedom fast i en rapport. FN har ”gått vilse” från sitt ursprungliga uppdrag, skriver rapportförfattarna.

Nyheter · Publicerad 13:01, 17 feb 2017

”FN:s misslyckande med att främja och skydda religionsfrihet.” Det är titeln på den 27-sidiga rapport som den amerikanska kristna juristorganisationen Alliance Defending Freedom publicerade i januari.

Rapporten slår fast att situationen för världens förföljda kristna har förvärrats genom FN-organens misslyckanden att uppfylla sina skyldigheter att upprätthålla religionsfrihet i världen.

FN har bland annat misslyckats med att göra tillräckligt för att sätta fokus på vad som händer med religiösa minoriteter i Mellanöstern, enligt rapporten.

”FN:s säkerhetsråd har antagit resolutioner som fokuserar på de grymheter som har förekommit i Irak och Syrien, men har inte specifikt nämnt förföljelse av kristna i någon av sina resolutioner”, skriver rapportförfattarna.

Samtidigt har säkerhetsrådet hållit ett speciellt möte, som tog upp Islamiska statens brott mot cirka 30 hbtq-personer, poängterar man och menar att det är anmärkningsvärt att något liknande möte inte har hållits angående IS våld mot religiösa minoriteter.

Rapporten tar inte bara upp förföljelse mot kristna, utan även andra religiösa grupper som lider på grund av sin tro.

Samtidigt som FN har utökat sitt nät av byråer, råd och experter har man ”gått vilse” från sitt originaluppdrag att främja och skydda universella mänskliga rättigheter – och det utan någon konsekvens – menar rapportförfattarna i sin slutsats.

De som drabbas värst av FN:s misslyckande är, enligt rapporten, enskilda människor.

”För de religiösa minoriteter vars liv bokstavligen står på spel – de som möter döden i händerna på IS varje dag – är FN:s misslyckande att agera särskilt kännbart”, konstaterar man.

Det finns dock hopp, enligt rapporten. När allt fler i världen enas om att det som pågår mot religiösa minoriteter i Mellanöstern är ett folkmord, kan FN sporras att vidta åtgärder.

”Men så länge FN inte genomgår en genomgripande reform kan den inte längre bli seriöst tagen som det globala forumet för mänskliga rättigheter, särskilt inte gällande religionsfrihet”, avslutar rapporten.

För de religiösa minoriteter vars liv bokstavligen står på spel – de som möter döden i händerna på IS varje dag – är FN:s misslyckande att agera särskilt kännbart.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....