Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Finlands statsminister tackade för förböner

Överallt dit jag kommer möter jag människor som ber för mig och för vårt land. Det sa Finlands statsminister, Juha Sipilä (C) när han talade vid ett kristet sommarmöte på lördagen. – Andra ministrar upplever samma sak, sade statsministern.

Nyheter · Publicerad 00:01, 17 jul 2017

Världen idag var på plats vid talet som statsministern höll inför 1 500 östlaestadianer i Karleby på Finlands västkust. Han medverkade i en särskild programpunkt med anledning av att Finland i år firar 100 år som självständig nation. Temat var "Kristna värderingar, tro och politik" och statsministern inledde med att lyfta fram förbönens betydelse. 

– Först och främst vill jag tacka för all förbön som jag har fått av er under min tid som statsminister, sade Juha Sipilä och konstaterade att han tror att förbönen är viktig, inte bara för honom, utan för hela nationen.

– Det har varit påfallande de senaste åren när jag rört mig på olika möten och tillställningar på gator och torg runt om i landet. I stort sett efter varje möte kommer någon fram och berättar att man på just den ort vi befinner oss ber väldigt aktivt både för oss beslutsfattare och landet som helhet. Jag har diskuterat saken med andra ministrar som säger att de upplever samma sak, sade Sipilä.

De senaste årens flyktingkris i Europa har varit flitigt på agendan också i Finland och Sipilä ägnade stora delar av sitt anförande åt flyktingproblematiken.

– Jag uppmanar er alla att aktivt hjälpa till att integrera invandrare i vårt samhälle. Det att ni öppnar era hem eller att ni på andra sätt underlättar för invandrare är oerhört värdefullt. Jag vet att många av er är väldigt aktiva på det här området och jag ser det som en god kristen gärning.

Sipilä har själv hamnat i skottgluggen för den flyktingpolitik som Finland fört under de senaste åren. I Sipiläs fall har det inte underlättat att hans parti Centern suttit i regering tillsammans med Sannfinländarna, som hittills kunnat ses som en mer moderat finländsk version av Sverigedemokraterna. Diskussionen har bland annat handlat om huruvida politiska krafter försökt styra Migrationsverkets arbete.

Juha Sipilä framhöll att han ändå har förtroende för de finländska myndigheterna.

– Min personliga åsikt som kristen, och som jag tror att många av er delar, är att det är vår uppgift att hjälpa människor som flyr. Samtidigt fyller inte alla som kommer hit kriterierna för att få stanna. Men jag har förtroende för att våra myndigheter och domstolar jobbar med stort hjärta och hög moral. Vi följer samma linje som andra EU-länder och våra myndigheter följer aktivt med hur andra länder, exempelvis i Sverige, bedömer situationen i Afghanistan.

Statsministern konstaterade vidare att en missuppfattning är att politiker har möjlighet att ingripa i enskilda beslut.

– En del människor har en något snedvriden syn gällande vilka möjligheter en riksdagsledamot eller en statsminister har att påverka beslut gjorda av myndigheter eller domstolar. Som politiker är det inte vår sak att påverka rättsprocesser i enskilda fall utan vår uppgift är att stifta lagar.

Statsministern är själv östlaestadian och arrangörerna var naturligtvis tacksamma att han, som landets statsminister, var villig att medverka i programmet.

– Juha Sipilä brukar ju annars också delta i de här sommarfesterna. Med tanke på att det är Finlands 100-årsjubileum i år tyckte vi att det skulle passa bra att ordna en sådan här programpunkt där vi bjöd in några troende politiker, sade Hannu Kuusiniemi från arrangörsstaben.

Utöver statsminister Juha Sipilä medverkade Socialdemokraternas före detta ordförande Jutta Urpilainen samt Kristdemokraternas gruppordförande Peter Östman i diskussionen. 

Laestadierna

Laestadianismen är en aktiv och mångfacetterad väckelserörelse inom den finska lutherska kyrkan. Den är uppdelad i olika grenar. Den största av dem är gammellaestadianerna som härom veckan samlade omkring 87 000 deltagare till sitt sommarmöte.

Helgens sommarmöte i Karleby i Österbotten arrangerades av östlaestadierna. Förutom statsministern medverkade även kristdemokraternas gruppledare i Finlands riksdag, Peter Östman samt socialdemokraten Jutta Urpilainen, som var partiordförande tillika finansminister fram till 2014.

Temat för de tre politikernas framträdande var "En kristens ansvar i samhället".

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.