Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

”Om man tror på att det Bibeln beskriver är sant är det solklart att Jesus är en man”, säger teol dr Anders Gerdmar. Foto: Marcell Compan

"Feministiskt genustänk har kommit in i kyrkan"

Gud är ingen ”hon” och Jesus är ingen ”hen”. Det säger teologen Anders Gerdmar. – Det är ett radikalfeministiskt genustänk som har kommit in i kyrkan, menar han.

Nyheter · Publicerad 09:00, 3 jan 2018

Kan Jesus ha varit en ”hen” och kan Gud vara av kvinnligt kön? Det är frågorna som Världen idag tar med sig till Anders Gerdmar, teolog vid Skandinavisk teologisk högskola.

– Nej, svarar Gerdmar.

– Om man tror på att det Bibeln beskriver är sant är det solklart att Jesus är en man. Han föddes som en man och han omskars som en man, fortsätter han.

Det finns heller ingenting i Bibeln som säger att Gud är könlös eller en moder, menar Gerdmar.

– Gud är en far som har en son. Hur många gånger omnämns inte Gud som fader i Bibeln? Och när Jesus lär oss att be säger han ”vår fader”. Att använda ordet fader säger något om könet.

Vad är det då som gör att det finns präster som säger ”moder” om Gud och ”hen” om Jesus?

– Det är ett radikalfeministiskt genustänk som har kommit in i kyrkan de senaste 30–40 åren. Man låter tidsandan ändra Bibeln i stället för att låta Bibeln ändra tidsandan.

Omnämner man Gud som moder och Jesus som ”hen” lämnar man den bibliska grunden, enligt Gerdmar.

Hur ska vi tolka bibliska uttryck som säger att Gud är den som föder och ger liv?

– De säger inte att Gud är kvinna. Precis som den nicenska trosbekännelsen säger är Jesus ”född av fadern, före all tid”. Det innebär inte att Gud har fött honom på samma sätt som en kvinna föder barn. Det finns många sätt att ”ge liv” på.

Den helige Ande står i femininum i den hebreiska texten – alltså borde det vara en ”hon”, menar vissa. Stämmer det?

– Det står i femininum, ja, men det är bara en grammatisk term - ungefär som ”flickan” på tyska heter ”das Mädchen”, och alltså står i neutrum. Ande, pneuma, på grekiska är neutrum. Men Anden som Hjälparen är maskulinum. Ens grammatiska kön säger ingenting om ens reella kön, så det argumentet håller inte.

Kan det vara en dåtida ”patriarkal kultur” som gör att Gud är en han i Bibeln?

– Nej. Vi kan inte tänka att allt Bibeln är kulturberoende. Då kan vi ändra allting som står där. Om man vill ha en biblisk kristendom, då är man bunden – i positiv bemärkelse – till det som står i Bibeln.

Gerdmar betonar att det inte är förtryckande att Gud är en far och Jesus är en han.

– Bara för att man är en man är man inte en förtryckare. Se på Jesus som är Herre – han kom för att tjäna och ge sitt liv för dem han älskar.

Teologen betonar även att frågan inte har med jämställdhet att göra.

– Det är viktigt att stå upp för ”lika lön för lika arbete” och att inte diskriminera eller kränka kvinnor. För Gud är alla lika betydelsefulla.

Om man tror på att det Bibeln beskriver är sant är det solklart att Jesus är en man.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...