Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

”Ofödda bebisar känner smärta” står det hatten på en av de många abortmotståndare som förra veckan samlades i Austin, Texas, där guvernören Rick Perry sparkat igång en ny lagstiftningsförfarande för att få igenom en strängare abortlag. Foto: Eric Gay / AP / Scanpix

Fem delstater har skärpt sina abortlagar

Fem amerikanska delstater har nyligen fått skärpta abortlagar: Alabama, Indiana, Kansas, Mississippi och South Dakota. I Ohio begränsas möjligheterna till abort av ny lag som träder i kraft om tre månader.

Nyheter · Publicerad 14:00, 8 jul 2013

Lagen i Ohio föreskriver att kvinnor ska genomgå ultraljud före abort, och förbjuder offentligt finansierade sjukhus från att ingå avtal om eftervård med abortkliniker. Även i Texas lär förändringar vara på gång inom en snar framtid. Där lyckades demokraterna i sista stund blockera ett lagförslag bland annat om sänkt abortgräns genom att på olika sätt dra ut på omröstningen. Guvernören har nu startat ett nytt lagstiftningsförfarande för att få igenom begränsningarna.

Det här är de skräpningar av abortlagen som gäller sedan en dryg vecka tillbaka i fem delstater:

I Alabama kan läkare inte längre skriva ut abortpiller för medicinsk abort efter bara ett telefon- eller videosamtal med kvinnan, och läkare måste fråga en minderårig vem som gjort henne med barn. Dessutom har säkerhetsföreskrifterna för abortkliniker skärpts.

I Indiana måste kvinnor genomgå ett ultraljud före abort, och alla inrättningar som skriver ut läkemedel för medicinsk abort har fått skärpta riktlinjer. Inte heller här ska läkare längre kunna skriva ut abortpiller på distans.

Kansas införde ett förbud mot att man vid en abort väljer bort det ena eller andra könet. Dessutom måste läkare berätta för kvinnan att ett foster kan känna smärta efter 20 veckor och att abort är liktydigt med att döda en ”separat, unik, levande mänsklig varelse”. Läkare måste också varna kvinnan för att abort kan innebära en förhöjd risk för bröstcancer, även om detta enligt Nationella cancerinstitutet inte är säkerställt. Kansas kvinnor kan heller inte längre stämma läkare som undanhållit sådan information – till exempel om missbildningar – som kunde ha fått dem att besluta om abort.

Även i Mississippi måste läkare hädanefter träffa kvinnan innan han eller hon skriver ut abortpiller, och även planera in uppföljande besök.

I South Dakota måste kvinnor som vill ha abort nu vänta i tre arbetsdagar efter ett rådgivande samtal med en läkare innan de får göra abort.

Montana skulle ha fått en lag som förbjuder kvinnor under 18 år att genomgå abort utan föräldrars medgivande. Lagen stoppades dock tillfälligt av ett domslut sedan den stämts av organisationen Planned Parenthood.

Även i North Carolina är strängare abortlagar på gång. Där röstade förra veckan överhuset, senaten, för att skärpa kraven på abortkliniker. Underhuset har inte ännu röstat om förslaget.

Eva Janzon

eva.janzon@varldenidag.se