Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Expert från USA besökte Open Doors i Stockholm

När listan över förföljelse mot världens kristna presenterades på onsdagen, fick Sverige besök av en verklig expert i ämnet, Know Thames från USA:s utrikesdepartement. 75 procent av världens befolkning får sin åsiktsfrihet begränsad, framhöll han i ett panelsamtal arrangerat av Open Doors.

Nyheter · Publicerad 20:50, 11 jan 2018

Världen idag publicerade på onsdagen listan över de 50 länder i världen där kristna förföljs som mest, World Watch List. Den offentliggjordes samtidigt över hela jorden och Knox Thames valde att just denna dag besöka Stockholm. Här deltog han i ett panelsamtal arrangerat av Open Doors som står bakom World Watch List.

– Friheten att själv avgöra vilken livsåskådning en person själv vill ha är i större eller mindre utsträckning begränsad för tre fjärdedelar av världens invånare. I detta ingår friheten att fritt byta eller avsäga sig en viss livs­åskådning, sa Knox Thames, som arbetar för USA:s regering och är speciell rådgivare för religiösa minoriteter i stora delar av Asien.

Vid panelsamtalet, som hölls på onsdagens morgon, lanserades listan över förföljelsen. Där framgick bland annat att över 3 000 personer fick ge sin liv för tron på Jesus förra året och att 215 miljoner kristna lever i situationer av stark förföljelse.

Knox Thames beklagade denna sorgliga utveckling, men sade sig också se vissa ljusningar på sina håll. Som exempel tog han situationen Marocko, Egypten, Tunisien, Quatar och Förenade arabemiraten. Thames framhöll vikten av att stå enade kring den fundamentala rätten till religionsfrihet.

– I år högtidlighåller vi minnet av Dr Martin Luther King, 50 år efter att han blev mördad i Memphis. Ett annat föredöme är er landsman Raoul Wallenberg som räddade många liv, med sitt eget liv som insats.

Därefter följde ett panelsamtal med Jacob Rudenstrand, bitr generalsekreterare vid Svenska evangeliska alliansen som moderator. I panelen ingick förutom Knox Thames även Lars Adaktusson, EU-parlamentariker (KD) och Katherine Cash, rådgivare i frågor om religionsfrihet vid Svenska missionsrådet.

USA:s statsapparat står utan pengar

Skuldtak. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan...

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare Svenska värderingar kontra sanna värderingar En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration,...