Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Ett takfönster på glänt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 mar 2018

På fikonspråk säger man att den gamla mekaniska och reduktionistiska världsåskådningen har bytts ut mot en öppen och holistisk världsåskådning.

Låt mig ge en begripligare beskrivning: den traditionellt västerländska världsåskådningen räknar med en fysisk verklighet som begränsas av tid, rum och orsakssammanhang. Inom den ramen kan vi logiskt förutse vad som helst. Mycket av det som i tidigare kulturer förklarades mytologiskt eller religiöst, förklaras ”bättre” av den myndiga, västerländska människan.

Även västerlänningen är öppen för möjligheten att det kan finnas något utanför vår definierade verklighet, men det kan vi inte veta så mycket om. Den fysiska verkligheten är den ”verkliga” verkligheten, medan det andliga förvisas till marginalerna, till myterna och poesin.

Österländsk filosofi har opponerat sig mot den västerländska modellen, inte för att österlänningar skulle vara mindre förnuftiga, men de är öppna för att det kosmiska kan bryta in i det fysiska. Antingen man tror att det kosmiska är Gud, eller gudarna, eller änglar och demoner eller förfädernas andar, så tror man ändå på en övernaturlig verklighet som kan uppträda mitt ibland oss. Österlänningen har så att säga ett takfönster på glänt för möjligheten att vi inte vet allt, särskilt om den andliga dimensionen i tillvaron.

Egentligen kan man därmed påstå att den österländska världsåskådningen står närmare den kristna är vad den västerländska gör. Upplysningstidens vetenskapssyn har ju tvingat teologin på reträtt, ut i marginalerna. Västerlandets samhällen kan visserligen uppskatta att det finns präster och själasörjare som hjälper människor vid livets gränser och kriser. Men religionens centrala roll som tolkningsmönster för livet har reducerats, inte bara av modern vetenskap, utan också av en teologi som har tagit av sig mössan och gått ut bakvägen, generad inför den västerländska vetenskapen.

De senaste decennierna har västvärlden intresserat sig mer och mer för österländsk andlighet, vilket också inneburit ett mer österländskt sätt att tänka i största allmänhet. Om vi skulle se på den här förändringen ur kristen synpunkt, kan man se den som både alarmerande och löftesrik. Det alarmerande är att den subjektiva erfarenheten och känslan hela tiden får gå före sanningsfrågan. Men en lära eller en livshållning blir ju inte rätt och sann bara för att den ”känns rätt”. Det är på den här vägen många fastnar i det ockulta.

De goda nyheterna är att den här öppenheten för erfarenheter också är en öppenhet att pröva evangeliet. En kyrka som både proklamerar evangeliet och demonstrerar det genom tecken och under, har stora förutsättningar att få människors uppmärksamhet.

Människors erfarenheter av Gud måste sedan alltid följas upp av ett möte med bibelordet och Bibelns sanningsanspråk. Men man måste inte ha så paniskt bråttom som vi kristna många gånger har haft, då vi har trott att man kan bedriva människofiske där man får upp färdiga Findus-paket med rensad och filead fisk. Människor måste få chansen att ställa sina frågor och tänka igenom vad de egentligen tror.

En stor öppenhet för människors frågor tillsammans med en djup tillit till Guds Ords auktoritet kommer att bli en oslagbar kombination i kyrkans möte med vår tids sökande.

Människors erfarenheter av Gud måste sedan alltid följas upp av ett möte med bibelordet och Bibelns sanningsanspråk.