Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Efter branden: Nya Källskolan invigdes med glädje och lättnad

Solen gassade över skolgården när utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing (S) och biträdande rektor Ulla Olofzon i fredags klippte bandet och invigde Källskolans nya lokaler i Kungsängen norr om Stockholm.

Nyheter · Publicerad 13:33, 21 maj 2017

Kristen eller inte – alla närvarande stämde nog in i de ord som Upplands-Bros kommun skickade med till invigningen genom Lisa Edwards (C), första vice ordförande i utbildniningsnämnden:

– Alla som har varit inblandade i en byggprocess vet att det faktiskt är något av ett mirakel att få en skola på plats på sju, åtta månader.

Ändå gick det. Den 13 september brann skolan i Brunna ner, och nu invigdes den igen, fast på annan plats. Tack vare kommunens goda vilja kom skolans två hus dessutom närmare varandra: bara 50 meter skiljer nu högstadium från förskola, låg- och mellanstadium, i stället för fyra kilometer.

– Nästan allting har blivit bättre, säger Claes Bystedt, ordförande i Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, huvudman för Källskolan, medan jazzbandet Swingville seven ställer upp instrumenten på den lilla scenen framför skolhuset.

Redan för två veckor sedan fick barnen komma tillbaka till "Lilla Käll", efter att under nästan åtta månader ha varit utspridda på tre olika platser i Kungsängen.

– Det är helt underbart. Vi har väntat på den här dagen, det är en väldig lättnad, säger biträdande rektor Ulla Olofzon.

Hon berättar att skolan hade tillfälliga baracker på just denna plats efter den första branden, 2006. Det gjorde att det redan fanns vatten och el dragna till tomten, som skolan får hyra i tio år.

– Det som också är bra är att vi har fått större klassrum, vilket gör att vi kommer att kunna ta in fler elever.

På plats finns även Björn Gustafsson, som var med om att starta Källskolan 1991 och var styrelseordförande för huvudmannen under 15 år.

– Då var vi helt utan bidrag under en termin. Sedan kom beslutet om att ge friskolepengen, så visst fanns en viss pionjäranda, säger han.

När det är dags för tal och bandklippning står tacksamhet över allt stöd och all praktisk hjälp i centrum.

– Källskolan, det är ni barn. Det sa vi direkt efter branden, säger Claes Bystedt, och ser till att både tålmodiga lärare, barn och föräldrar får varma applåder.

– Vi har en kristen värdegrund, och det handlar inte bara om etik. Utan många som jobbar här tror på en högre makt som hjälpt oss igenom denna tid.

Barnen är nog ändå de som är gladast av alla. Inte bara för att de efter en lång väntan i solen, med tal, musik och blomsterutdelning, äntligen får tårta och saft.

För de yngre var det skönt att komma tillbaka till en alldeles egen skola, och att vara samlade igen. Och många av de lite äldre barnen var glada över att få närmare till sina kamrater i de lägre klasserna.

– Det kändes roligt att komma hit för två veckor sedan, säger nioårige basketentusiasten Edwin Jonsson, som går i tredje klass.

– Det var mycket att upptäcka i den nya skolan. Men det var en lite större lekplats runt den gamla skolan.

Mamma Annika berättar att hon valde Källskolan för att erbjuda sonen ett lite mindre samanhang – i Edwins klass är de bara 13 barn.

– Jag är så tacksam för skolan. Det märks att lärarna här älskar barnen och ser till hela människan.

En annan förälder, Jenny Berg, instämmer i lovorden. Familjen är inte kristen, och har flyttat två mil söderut, till Hässelby. Ändå får 8-åriga Alma gå kvar i Källskolan.

– Vi valde skolan för att den var liten och låg bra till, och den har levt upp till alla våra förväntningar. Här finns en vänlighet och samhörighet, säger hon.

– Att den är religiös spelar egentligen ingen roll för oss. Men vår kultur bygger ju på kristendomen, så det är bra att de får lära sig om den.

När talen fortsätter påpekar Mariette Dennholt, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund, att det inte bara var Källskolan som fyllde 25 år förra året, utan även friskolereformen och det fria skolvalet.

– I dag går 340 000 barn i fristående förskolor och skolor, så vi har fått en större mångfald, sa hon, och tillade att föräldrar och lärare i fristående skolor säger att de är mest nöjda med sina skolor.

Katty Uussaar, rektor vid Mikaelskolan i norra Stockholm och med i styrelsen för Kristna friskolrådet, säger att lärarna på Källskolan har "en stark föregångare och pedagog" att lita till, nämligen Jesus.

– Tillsammans med Gud strävar och jobbar vi för att elever ska få en bra grundutbildning.

Rolf Nersing (S), ordförande i kommunens utbildningsnämnd, förklarar efter bandklippningen att han är tacksam för Källskolan.

– De kristna värderingarna är alltid bra att ha med i botten. Och det här en bra skola som har gjort mycket bra i kommunen, svarar han på frågan om vad han tycker om att Källskolan är en konfessionell friskola.

Likafullt ställer han sig bakom beslutet från Socialdemokrateras partikongress nyligen, då man beslöt att verka för att alla skolor, inte bara de kommunala, måste vara helt fria från konfessionella inslag under skoldagen.

– Det är ett bra beslut, rent principiellt, säger Rolf Nersing.

Alla som har varit inblandade i en byggprocess vet att det faktiskt är något av ett mirakel att få en skola på plats på sju, åtta månader.

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.